This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

30. 10. 1929–13. 8. 2021, Brno

V pátek 13. srpna 2021 nás ve věku nedožitých 92 let opustila naše dlouholetá kolegyně RNDr. Eva KOČKOVÁ.

Nezapomenutelný úsměv spojený s často nekompromisní povahou… to byla Eva Kočková, více než 50 let zcela neoddělitelná součást brněnské pobočky VÚV TGM  a problematiky hydrochemického hodnocení jakosti vod. Do VÚV TGM nastoupila hned po dokončení studia organické chemie na UJEP Brno v roce 1954, do důchodu odešla po dlouhém přesluhování až v roce 2005. S velkým zaujetím se po celou dobu věnovala širokému spektru výzkumných úkolů týkajících se nejen jihomoravských toků. Má neodmyslitelnou zásluhu na podrobných studiích ovlivnění jakosti vody v oblastech Novomlýnských nádrží, JE Dukovany a JE Temelín, NP Podyjí, Dolní Rožínky, znečištění hraničních toků s Rakouskem, zejména vlivu rakouské Pulkavy na jakost vody v Dyji, a mnoha dalších. Rodinou jí byli kolegové, v jejím případě spíše kamarádi všech generací. Jejím odkazem nezůstane jen množství vyřešených výzkumných úkolů, ale hlavně obrovská láska k profesi a lidem kolem ní.

16. srpna 2021, RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.