pozorovani-vyparu_obr1
Obr. 1  Srovnávací výparoměr

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Výparoměrná stanice v Hlasivu u Tábora byla vybudována v roce 1957 v místech původní výzkumné meteorologické stanice a nyní je jedinou nezrušenou základní výparoměrnou stanicí na území ČR. Zaznamenává data o výparu z volné hladiny (obr. 1) spolu s dalšími meteorologickými prvky (tabulka 1) pro potřeby Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. Výpar z volné hladiny je jedním ze základních prvků vodní bilance. Jeho průměrná hodnota se v průběhu let mění vlivem postupující klimatické změny, stejně jako je tomu u dalších prvků hydrologické bilance. Data ze stanice v Hlasivu jsou přínosná pro studie posuzující vliv klimatické změny na hydrologickou bilanci, stejně tak pro stanovování rovnic pro jeho výpočet a obecně pro bližší poznání hydrologického cyklu. Význam pozorování je zvětšen potřebou kvantifikovat změny výparu vlivem probíhající změny klimatu. Současný systém financování výzkumu dlouhodobé úkoly nepodporuje, takže pokračování této jediné výparoměrné stanice v České republice s velkoplošným výparoměrem je ohroženo.

Tabulka 1. Seznam v současnosti měřených veličin
Výpar z volné hladiny (srovnávací výparoměr (obr. 1), GGI 3000, Class-A-Pann) Teplota půdy v hloubce 30 cm
Teplota vzduchu ve výšce 2 m nad povrchem země Teplota půdy v hloubce 50 cm

Relativní vlhkost vzduchu ve výšce 2 m nad povrchem země

Rychlost a směr větru 10 m nad povrchem země

Teplota půdy v hloubce 5 cm

Úhrn a intenzita srážek

Teplota půdy v hloubce 10 cm

Globální sluneční radiace

Teplota půdy v hloubce 20 cm

Teploty vody ve výparoměrech