From the world of water management

Drought in the Upper Metuje Basin in 2014–2019

In the years 2014–2019, there was a historic drought in the Czech Republic. The Department of Hydrology and Hydrogeology of the T. G. Masaryk Water Research Institute has been carrying out long-term hydrological and hydrogeological observations in the upper Metuje basin where this drought manifested itself significantly. The upper part of the catchment area of the Metuje River is located in the Police Cretaceous basin geological formation.

The alternative detemination of R-factor (Rainfall erosivity factor) in the Husí Creek catchment

Hodnocení erozní účinnosti deště je v současnosti těžištěm výzkumu v oblasti stanovení erozního ohrožení půdy. V rámci empirického modelování pomocí modelů rodiny USLE (the Universal Soil Loss Equation) je erozní účinnost deště reprezentována tzv. R faktorem, jehož hodnotu lze stanovit řadou doporučených postupů. Tento článek představuje možné alternativní způsoby určení hodnoty R faktoru na základě ročních a měsíčních sum srážkových úhrnů.

Quantification of rill erosion using contactless methods

S překotným vývojem v oblasti geoinformačních a komunikačních technologií se objevují nové možnosti mapování a kvantifikace erozních procesů způsobených přívalovými srážkami. Pro získání relevantních výsledků je důležitá kvalita, hustota a rozsah vstupních dat. Rychlý a poměrně levný sběr přesných geodat umožňují bezpilotní letecké prostředky (UAV – z anglického Unmanned Aerial Vehicle). S využitím metod digitální fotogrammetrie je možné z pořízených leteckých snímků rekonstruovat morfologii terénu odpovídající času měření.

Preservation of drinking water demand from water reservoirs in climate change conditions

This study presents interim results of an evaluation of a potential climate change impact on the preservation of drinking water demand provided by water reservoirs in the timeframe of the year 2050. Hydrological and water sources and demands balance procedures have been applied, including modelling of the storage ability of water resources and water supply systems.

Sensitivity analysis of selected input parameters of the numerical model HEC-RAS in and floodplain flow calculations

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn Hydraulické výpočty proudění vody v korytech vodních toků a záplavových územích se v současné inženýrské praxi provádějí primárně s použitím 1D, 2D a spřažených 1D/2D numerických modelů. Matematický model je v případě zmiňované 2D schematizace obvykle založen na tzv. rovnicích proudění v mělkém… Read more »

Monitoring of the coronavirus SARS-CoV-2 in wastewater – what the monitoring has shown us so far and where it is headed

Since April 2020, the presence of the coronavirus SARS-CoV-2 in wastewater has been monitored at TGM WRI, p.r.i. The method of detection is similar to that of clinical samples, ie the presence of a specific fragment of viral RNA is detected by PCR.

VTEI and use of unique digital identifiers

The VTEI Journal is a scientific and technical journal in the field of water management and related fields. This year, it introduced the use of two international identifiers that increase the “visibility” of published articles and their authors. These identifiers are the Digital Object Identifier (DOI) and the Open Researcher and Contributor ID (ORCID).

Using modern analytical methods for risk management and the creation of territorial strategies

Social-economic and safety risks in area are one of the main topics in these days, which in the long term affect the stability of local societies. For identification of these risks, we can use modern technology of data collection based on the analysis of illicit substances in city wastewater, as the cities are a high-risk areas from the social perspective in the Czech Republic.

Comparison of water footprint research in the Czech Republic and in abroad – bibliometric analysis

The article submits a bibliometric analysis concerning water footprint articles released in the Czech Republic and abroad. The introduction presents the water footprint and its development. For bibliometric analysis of Czech articles, data from the database of Research and Development and Innovation Results (RIV) was used.

Water Management Fifty

The TGM Water Research Institute, p.r.i., took part in the organization of the 46th Water Management Fifty on the occasion of the celebration of its 100-year existence. In addition to the classic choice between bikes and buckets, this year participants could also take a ride on a scooter for the first time.

Activities of the Civil Forum of the Water Research Institute in 1989 and 1990

In 1989, Prague units organizational and dislocation structure of the Water Research Institute (WRI) was rather rugged. It consisted of the traditional components of water management research, referred to collectively as section 20 located in Podbaba, and an experimental group dealing with wastewater treatment in Papírenská Street.

Ing. Miroslav Kněžek, CSc., died

Ing. Miroslav Kněžek, CSc., who worked at the TGM Water Research Institute, p.r.i., for almost four decades and who has contributed significantly to that the TGM WRI is respected authority in the field of hydrology and hydrogeology.

Legislative requirements of the INSPIRE directive on hydrological data

The INSPIRE Directive is a term that has been declining in the last decade in connection with spatially localized data, so-called geodata, including hydrological data. The full title of the European Parliament and Council Directive of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) primarily addresses the availability, quality, organization, access and sharing of spatial information.

Workshop Water Footprint

On May 22, 2019, TGM Water Research Institute, p.r.i., organized a workshop on Water Footprint. The expert guarantor was Ing. Libor Ansorge, Ph.D. The workshop was attended by nine domestic and foreign experts dealing with water footprint assessment (WF).