This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Časopis vodohospodářské vědecko-technické informace je vědeckým a odborným časopisem v oblasti vodního hospodářství a příbuzných oborech. V letošním roce zavedl užívání dvou mezinárodních identifikátorů, které zvyšují „viditelnost“ jak publikovaných článků, tak jejich autorů. Těmito identifikátory jsou Digital Object Identifier (DOI) a Open Researcher and Contributor ID (ORCID).

DOI je persistentní, tedy neměnný identifikátor díla. Dokud byly vydávány časopisy pouze v tištěné podobě, musel si čtenář článku daný časopis zakoupit, nebo si zajít do knihovny. S dobou elektronických publikací se mnoho děl zpřístupnilo široké veřejnosti a pro vydavatele se rozšířil okruh potenciálních čtenářů prakticky na celý svět. Vývoj technologií pro publikování článků se vyvíjí, a to sebou nese občas nějakou změnu v redakčních a publikačních systémech. To s sebou ovšem mnohdy nese nevítanou změnu URL adresy, na které se článek nachází. Odkazy, které dříve fungovaly, náhle přestanou po takové změně fungovat. Pro zajištění možnosti trvalého odkazování vznikl právě Identifikátor digitálního objektu (DOI).

Vydavatelé jsou povinni udržovat platnou webovou adresu (URL) každého článku (a obecně každého digitálního objektu), který má přidělen DOI ve speciální databázi provozované International DOI Foundation. Na libovolný článek se pak dá odkázat pomocí URL adresy https://doi.org/XXXX, kde XXXX představuje DOI příslušného článku. Tak například zadáním https://doi.org/10.46555/VTEI.2020.04.002 se otevře můj článek publikovaný zde v časopisu VTEI, jehož URL je https://www.vtei.cz/2020/08/srovnani-ruznych-metod-stanoveni-vodni-stopy-vyroby-elektricke-energie-ve-vodni-elektrarne-orlik-pripadova-studie/. I kdyby se změnila URL adresa mého článku, například díky změně redakčního systému, přes DOI bude vždy snadno dohledatelný.

Podobně jako je DOI jedinečným identifikátorem autorská díla, tak ORCID jednoznačně identifikuje jeho autora. Proč je to důležité? Například mé jméno není zcela obvyklé a jen stěží asi najdete jiného autora se jménem Libor Ansorge. Ale co kdybych se jmenoval třeba Jan Novák? Navíc mnoho časopisů uvádí často jen iniciály křestního jména nebo nepoužívají diakritiku. Takže když se podíváte do databáze Scopus, tak najdete čtyry autory, kteří se píší Ansorge L., více jak 50 autorů se jménem Novák Jan a přes 800 autorů, kteří se píší „Novák J.“. Proto byl zaveden jednoznačný identifikátor ORCID. Z pohledu autora poskytuje ORCID jistotu, že nebude zaměňován s jinými, podobně pojmenovanými autory, kteří pracují možná ve stejné oblasti. I z pohledu redakce časopisu je ORCID výhodou. Vědečtí pracovníci občas mění svá působiště a dohledání článků stejného autora jen podle jména nemusí vést ke kýženému výsledku. Za vydavatele časopisu mohu všem autorům upřímně doporučit, aby se zaregistrovali v systému ORCID (www.orcid.org). Dnes již existují časopisy, které bez uvedení identifikátoru ORCID nepřijmou článek k publikaci.

ORCID není jediným jednoznačným identifikátorem. V českém IS VaVaI je používán Identifikátor vědce, tzv. VEDIDK, a velká vydavatelství také používají své vlastní identifikátory. Elsevier používá ScopusID pro každého autora s články v databázi Scopus. Ve Web of Science byl vyvíjen ResearcherID, který však byl převeden na platformu Publons. Ovšem samotný identifikátor ResearcherID byl zachován. ORCID je spravován neziskovou organizací a je podporován mezinárodní vědeckou komunitou i vydavateli (a to i těmi, kteří jinak používají svůj vlastní identifikátor). Je tak univerzálním celosvětovým identifikátorem.

Přímo se nabízí i možnosti propojení funkcionalit obou identifikátorů, jednou z nich je například integrace údajů. Do databáze ORCID lze snadno importovat díla zadáním jejich DOI.

Současný digitální svět potřebuje jednoznačnou identifikaci jak obsahu, tak jeho autorů. Jednak pro to, aby zásluhy za autorství připadly té správné osobě, a jednak aby se v dynamicky se měnícím digitálním světě neztrácely publikované znalosti. I proto začal časopis VTEI používat oba digitální identifikátory.