This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Hlavní město České republiky mělo v období mezi 20. červnem a 2. červencem 2015 čest hostit 26. valné shromáždění Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální (International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG), o které projevilo zájem téměř 5 000 vědců z celého světa. V rámci shromáždění se v pátek dne 26. června 2015 v Kongresovém centru v místnosti zvané Forum Hall uskutečnilo také plenární zasedání Mezinárodní asociace hydrologických věd (International Association of Hydrological Sciences, IAHS). Účastníci zasedání měli tedy možnost být mezi prvními, kdo se dozvěděli, kteří významní světoví hydrologové za dva roky obsadí nejrůznější funkce tohoto nevládního institutu. Šlo především o volbu nového prezidenta (tzv. president-elect pozice) IAHS, kterým se stal prof. Günter Blöschl z Technické univerzity ve Vídni, a představenstev vědeckých komisí IAHS. Neméně důležitým aktem bylo schválení stanoviska, které od tohoto dne nese název Pražské prohlášení. Zásluhou členů Českého národního výboru pro hydrologii byl následně vyhotoven jeho český překlad, který je uveden v následující části článku.

Ledvinka-1_uprava

Dále byla předávána ocenění, o jejichž udělení rozhoduje IHAS společně s UNESCO a World Meteorological Organization. Tradičně mezi ně náleží Volkerova medaile (obdržel ji prof. Pierre Hubert z Francie), Doogeova medaile (obdržela ji prof. Mary Hill z USA) a tzv. Tissonova cena, která je udělována mladým hydrologům do věku pod 41 let za excelentní vědecký článek vydaný pod hlavičkou IAHS. Tuto cenu tentokrát získalo pět italských hydrologů se svým kolegou z Velké Británie za článek publikovaný v Hydrological Sciences Journal.

Nebyla opomenuta ani mezinárodní vědecká dekáda Panta Rhei, o jejíž uplynulých dvou letech poreferoval prof. Alberto Montanari z Boloňské univerzity. Ten vyzval všechny ke spolupráci a svůj projev zakončil složením své funkce koordinátora. Zapojovat se do těchto aktivit nelze než doporučit vzhledem k publikačnímu potenciálu (srovnáme-li s množstvím výstupů z předchozí dekády PUB – Predictions in Ungauged Basins).

Několika změn doznalo nakladatelství IAHS Press známé především díky vydávání tzv. červených knih. Ty se od roku 2014 nazývají Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (PIAHS), příspěvky v nich jsou oproti dřívějšku recenzované a jsou vydávány německým nakladatelstvím Copernicus Publications, které ctí zásadu publikování open access. Zajímavostí jistě je, že u příležitosti pražského zasedání vyšly hned tři PIAHS, kam měli možnost přispívat všichni přihlášení zájemci se svými prezentacemi na toto shromáždění IUGG.

Šéfredaktor vědeckého časopisu Hydrological Sciences Journal prof. Demetris Koutsoyiannis poděkoval za výtečnou spolupráci prof. Zbygniewu Kundzewiczovi a informoval o změnách ohledně tohoto periodika. Především již nebudou přijímány rukopisy ve francouzském jazyce a nadále se bude publikovat již jen
v angličtině.

Nakonec byli všichni upozorněni, že členství v IAHS je doposud zdarma, takže je možné se stále po vyplnění formuláře na oficiálních webových stránkách www.iahs.info stát regulérním členem IAHS.