This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Pod záštitou Global Water Partnership střední a východní Evropa (GWP CEE) a mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD) se uskutečnil další ročník výtvarné soutěže Danube Art Master – Mistr dunajského umění, letos na téma Největší dunajská maškarní. Poprvé byla soutěž, která od roku 2004 spojuje tisíce dětí z celého povodí Dunaje, pořádána VÚV TGM, v.v.i. Výzva k vlastní umělecké tvorbě inspirované životním prostředím mohutného Dunaje a jeho přítoky byla určena dětem ve věku 6–16 let, které měla povzbudit k bližšímu pohledu na místní řeky a vodní plochy a také k zamyšlení nad tím, co pro ně znamená životní prostředí. Krásnými výtvory zvítězili v národním kole žáci ze ZŠ Únanov pod vedením Mgr. Věry Jantošové, kteří k vytvoření svého uměleckého díla použili materiály nalezené přímo podél břehů toku Únanovky.

mlejnska-1
Jeden z výtvorů žáků ZŠ Únanov

Dunaj a jeho přítoky tvoří jeden z nejdůležitějších říčních systémů v Evropě. Napříč historií hrálo povodí Dunaje klíčovou roli v politickém, sociálně-ekonomickém a kulturním rozvoji střední a jihovýchodní Evropy. Povodí Dunaje je „nejmezinárodnější“ povodí na světě, pokrývá území 817 000 km2, tedy přibližně 10 % kontinentální Evropy. Od Černého lesa k Černému moři překonává tato řeka vzdálenost více než 2 850 km a spojuje více než 80 milionů lidí v Německu, Rakousku, České republice, Slovensku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Rumunsku, Bulharsku, Moldávii a Ukrajině. Dunaj je nanejvýš důležitý pro volně žijící živočichy, v samotné deltě bylo identifikováno ohromujících 320 druhů ptactva. Nicméně v průběhu minulého století došlo ke značným ztrátám v počtech i druzích volně žijících živočichů. Také člověkem produkované znečištění ničí některé oblasti, mnoho úseků bylo významně pozměněno. Dne 29. června 1994 byla za účelem řešení těchto problémů podepsána Úmluva o ochraně Dunaje, kterou byla stanovena Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD). Práce, která následovala, byla úspěšná a MKOD je vzorem pro mnoho dalších povodí.

mlejnska-2
Plakát z projektových hodin zaměřených na život v okolí veletoku Dunaje