Hydraulics, hydrology and hydrogeology

Preservation of drinking water demand from water reservoirs in climate change conditions

This study presents interim results of an evaluation of a potential climate change impact on the preservation of drinking water demand provided by water reservoirs in the timeframe of the year 2050. Hydrological and water sources and demands balance procedures have been applied, including modelling of the storage ability of water resources and water supply systems.

Sensitivity analysis of selected input parameters of the numerical model HEC-RAS in and floodplain flow calculations

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn Hydraulické výpočty proudění vody v korytech vodních toků a záplavových územích se v současné inženýrské praxi provádějí primárně s použitím 1D, 2D a spřažených 1D/2D numerických modelů. Matematický model je v případě zmiňované 2D schematizace obvykle založen na tzv. rovnicích proudění v mělkém… Read more »

Prediction model of water quality around Prague

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn V poslední době se velmi diskutuje – a to nejen mezi odbornou veřejností – o dopadech změny klimatu na vodní režim v přírodní krajině. Řešení OP Praha – pól růstu se zaměřilo i na krajinu kulturní v bezprostřední blízkosti města… Read more »

Adaptation of towns and municipalities to floods and drought

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn Realizace komplexních adaptačních opatření je v posledních letech významným trendem ve všech velkých městech a obcích Evropy. Potřeba přizpůsobení se změně klimatu, vyznačující se střídáním krátkých a intenzivních povodňových epizod [1] a dlouhých období sucha, donutila představitele měst a obcí… Read more »

History and future development of rainfall-runoff characteristics on the outskirts of Prague

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn Tento příspěvek prezentuje studii vývoje srážkoodtokových charakteristik v šesti povodích na okraji Prahy od roku 1920 s výhledem do roku 2050. Kvůli neexistujícímu dlouhodobému monitoringu bylo hodnocení provedeno prostřednictvím srážkoodtokového modelování v prostředí HEC-HMS. Klíčovým vstupem pro hydrologické… Read more »

Groundwater formation in urban areas regarding peripheral parts of Prague

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn Podzemní voda je nedílnou součástí hydrosféry a hydrologického cyklu ve zdravé krajině, která je schopna lépe odolávat hydrologickým extrémům, jako jsou povodně nebo dlouhodobé sucho. Hlavním zdrojem podzemní vody jsou srážky. V urbanizovaných oblastech je řada překážek… Read more »

Surface Water Status Assessment for the Third Cycle River Basin Management Plan of the Czech Republic

The aim of this article is to acquaint the professional public with the summary results of the assessment of chemical status and ecological status/potential of surface water bodies “river” and “lake” categories in the Czech Republic for 2016–2018.
This assessment is one from the basis for preparation of the Third River Basin Management Plan (2021–2027) at all its levels: sub-basin plans, national plans, and international plans of the Elbe, Danube, and Oder river basin districts.

Evaporation from TGM WRI evaporimeter stations

Evaporation from water surface significantly affects the overall hydrological balance of a river basin. Direct measurement of evaporation is complicated and not as common as the measurement of other quantities (e.g. precipitation or air temperature). Therefore, evaporation is often determined using formulas requiring available meteorological quantities as input data.

Growth and decline of fishery in Poděbrady and Nymburk Estates from the point of view of historical hydrology

This contribution presents a current occurrence of drought periods and declines of fishponds (including entire fishpond systems), in Poděbrady and Nymburk counties. Such relation is not straightforward, when we consider fishponds as reservoirs of water and energy.

Fishponds in Hracholusky Reservoir drainage basin – results from screening

Series of 16 fishponds was monitored as a part of a drainage basin of Hracholusky reservoir, which is subject of a recovery project. All the fishponds were eutrophic – hypertrophic due to wastewaters from villages and little cities (including overflows from sewers) and/or due to too intensive production of “hunters ducks” – the phenomenon that is rarely mentioned.

Characterization of an artificially generated rainfall used for a soil erosion research

A rainfall simulator is a common laboratory tool for soil erosion research. Typical objective of the rainfall experiments is the evaluation of various factors on soil erosion processes, such as the effect of rainfall intensity, rainfall duration, soil characteristics, soil management, crop residues on the soil surface, plot’s slope and length.

Update of empirical relationships for calculation of free water surface evaporation based on observation at Hlasivo station

Evaporation from free water surface is one of the essential components of water circulation in nature and significantly affects the overall water balance of the catchment. Due to the complicated direct measurement, it is often calculated from formulas that require available meteorological variables as input data.

Mathematical estimation of watercourse bathymetry – Bathy_supp software

Topographic data play an important role in the hydrodynamic modelling of flood events. An accurate and precise digital elevation model (DEM) with a bathymetric description of the river channel is often required. DEMs can be derived from various data sources, e.g. ground surveying or remote sensing techniques.

Runoff generation monitoring on the hillslopes of Jizera and Šumava Mountains using tracing experiments for MIPs model

The contribution presents experiments with artificial rainfall and a tracer in the Jizera Mountains which are indispensable for hillslope modelling with MIPs (Multiple Interacting Pathways [1]). Experiments on 2 hillslopes in the Lužická Nisa catchment in the Jizera Mountains and on one hillslope in the Šumava Mountains are described in detail.

Determination of the extent of soil unprotected by vegetation in the period of rainstorms to assess erosion risk

The article describes the method, the source data, and the results of analyses of bare soil by remote sensing and its relation to soil erosion risk. The method was tested on the parcels of AGRA Řisuty, s. r. o. Data from the satellites Landsat 8 and Sentinel 2 were used for detecting the presence of vegetation cover on each parcel.

Assessment of changes of long-term flow characteristics for the period 2001–2015 over the reference period 1961–2000 in selected Slovak gauging stations

The period 2000 to 2015 is a period in which we have observed significant differences and extremes in the hydrological regime of Slovak flows. The Slovak Hydrometeorological Institute, in the framework of its tasks, processes a comprehensive assessment of hydrological characteristics focused on drought assessment.

Water quality and the assessment of anthropogenic pollution of the Elbe River oxbow lake sediments

In this article, water quality and the assessment of anthropogenic pollution in sediments of the middle course of the Elbe River oxbow lakes Kozelská and Vrť were studied. It is widely accepted that the oxbow lakes are extremely significant ecosystems. However, a large amount of contaminated material may deposit in these lakes. The research of lake Kozelská was chosen especially to its proximity to the chemical factory Spolana in Neratovice, which used to be the biggest source of pollution of the Elbe River.

Determination of soil loss from erosion rills by method of digital photogrammetry and method of volumetric quantification

This article presents the first results of the research focused on the recording of rill erosion, and its evaluation using the outputs of the two methods that can be used to determine the soil yield. The consequences of erosion have been documented on a selected pilot site, both as a direct method of volume quantification (using an profile meter – so called soil erosion bridge) and with the use of unmanned aircraft in close-up photogrammetry (UAV).

HAMR: Online drought management system – operational management during a dry episode

Increasing occurrence of drought periods in the Czech Republic has highlighted a necessity of legislation modification. At the same time, a need has emerged for tools supporting decision making and water resources management at various levels during the drought periods.

Catalogue of green water retention measures in the landscape and its application in the web map application

A catalogue of green water retention measures in landscape represents one of the results of long term project financed by the Ministry of Environment. The main goal of the catalogue was to summarize a set of measures with positive effects on water retention of landscape, with low impact on ecological status of water bodies.

Study on the assessment of the effect of nature-friendly measures in the Olešná in Pelhřimov catchment area using the BILAN, HEC-HMS and HYPE models

A catalogue of natural restoration measures was created within several research programs under Ministry of the Environment of the Czech Republic, especially in the program for hydrological draught mitigation. As a next step suitable catchments for their application were identified. With use of hydrological models, the effect of designed restoration measures on three aspects of hydrological regime was assessed.