This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

Dne 23. ledna 2020 zemřel ve věku nedožitých devadesáti let dlouholetý pracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., pan prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc., dr. h. c. Profesor Gabriel nastoupil do výzkumného ústavu v březnu roku 2003 a svou prací se zařadil mezi významné hydrotechniky, kteří zde působili; jako byli pánové: akademik Smetana, prof. Čábelka, prof. Novák, Ing. Haindl, DrSc., či doc. Skalička, CSc.

Hned od počátku se zapojil do významného hydrotechnického výzkumu spojeného se splavněním dolního úseku Labe, a to plavebním stupněm Děčín. Svým profesionálním přístupem a bezkonkurenční odborností z pohledu vodní dopravy a hydrotechniky jako takové, významně přispěl k úspěšnému dokončení tohoto výzkumu, kterému se věnoval až do konce svého působení ve výzkumném ústavu. Pan prof. Gabriel byl vždy zapálený do své práce a věnoval se jí do pozdního věku. Byl přísný sám na sebe a stejně tak i na svoje spolupracovníky, přesto byl velmi lidský, otevřený, ochotný pomoci a poradit. Vždy se snažil předat své obrovské vědomosti a zkušenosti ostatním kolegům, při svém působení ve výzkumném ústavu čerpal ze zkušeností dlouholetého pedagoga na Stavební fakultě ČVUT. Jeho výraznou vlastností byla jeho skromnost, která ve spojení s jeho inteligencí z něho činila velkého člověka. Rádi bychom touto vzpomínkou uctili člověka, který za sebou zanechal nesmazatelnou odbornou stopu v oboru vodního hospodářství a vodních staveb, a to nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Bude navždy zapsán v historii vodního hospodářství ČR jako člověk, který tímto technickým oborem žil a zároveň ho posunul i významným krokem dopředu. Čest jeho památce.

 

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie