Články autora

Mini-JET device as a tool for determination of soil erodibility characteristics

The article describes a method for determining the erodibility of incohesive agricultural soils by means of the critical shear stress measuring. The “Jet Erosion Test” (JET) was used to determine the critical shear stress. The mea-
surement was performed using a modified Mini-JET device. The device is very suitable for field measurements, because it is small, light, requires a relatively small amount of water, and can be operated by single person. The principle of measuring the critical shear stress of the soil is based on monitoring the rate of erosion crater formation by the action of a water jet of known kinetic energy. Based on the erosion crater development, the erosion parameters of the soil, such as the critical shear stress and the erodibility coefficient, can be calculated.

Určení rozsahu půdy nechráněné vegetací v období přívalových srážek za účelem posouzení erozního rizika

Článek popisuje metodu, zdrojová data i výsledky analýzy erozní ohroženosti podle nové metodiky využití dálkového průzkumu Země pro ochranu zemědělské půdy. Metoda je testována na pozemcích AGRA Řisuty, s. r. o. Pro zjištění přítomnosti vegetačního pokryvu na jednotlivých půdních blocích či jejich částech jsou využívána data z družic Landsat 8 a Sentinel 2.

River basin monitoring to assess the impact of nature-friendly measures

As part of the Drought project, a comprehensive monitoring of watercourses and land in their catchment areas was launched in the Czech Republic to assess the impact of the implementation of revitalization actions to protect against the effects of drought.

Agriculture bare soil surface evaluation using stereophotogrammetry

The article deals with the development of agriculture bare soil surface using the stereophotogrammetric method. It describes and compares the development of selected soil characteristics investigated on four types of field cultivation.

The importance of catchment characteristics in terms of intensive erosion runoff formation threat level

We located almost 130 000 critical localities near to urban areas where eroded material can enter the urban area. These localities were divided into five threat categories. Detailed modelling by WaTEM/SEDEM provided an extensive database of almost 130 000 micro catchments with outlet profiles threatened by intensive erosion runoff, and classified by five categories of threat for infrastructure damages.