Články autora

Project CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380 “Analysis of adaptation measures to mitigate impacts of climate change and urbanization on the water regime in the area of external Prague”

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Rádi bychom vás seznámili se základními údaji o projektu, který byl řešen v období 2018–2020 v rámci operačního programu Praha – pól růstu. Za tímto textem jsou pak uvedeny články zabývající se již specifickými tématy, jež byla… Read more »

We present the new website of TGM WRI

VÚV TGM se po více než 11 letech dočkal nového webu. Původně byla snaha představit nový web v rámci výročí 100 let od založení instituce na konci roku 2019, nicméně celkový rozsah změn si nakonec vyžádal širší diskuzi napříč celou institucí tak, aby se pracovníci ústavu mohli se záměrem, motivací a především účelem nového webu podrobně seznámit. Tím, že nejde o pouhou změnu designu, ale o zcela nový web včetně grafiky a struktury, bylo toto přechodné období jistě na místě a my ve VÚV TGM věříme, že návštěvníci z řad laické i odborné veřejnosti jeho uživatelskou vstřícnost a přehlednost brzy ocení.

Looking back at the celebrations of 100 years since the founding of TGM WRI

On Tuesday, October 24, 2019, the annual celebration of the 100th anniversary of the founding of the State Institute of Hydrology, today’s T. G. Masaryk Water Research Institute, culminated.

TGM WRI witnessed a unique microconcert “Music to the siren”

In the monumental hydraulic hall of the TGM Water Research Institute, p.r.i., in Prague in Podbaba, the fifth musical intervention for the regular siren rehearsal was performed as part of the celebration of the 100th anniversary of its foundation.

Open Day at the TGM WRI

On June 20, 2019, the premises of the TGM Water Research Institute on the occasion of the celebration of the 100th anniversary of its foundation, were opened to the general public as part of the Open Day, both at the Prague and at the Brno and Ostrava branches.

Traveling exhibition on the 100th anniversary of TGM WRI

The Water Research Institute of T. G. Masaryk, p.r.i., on behalf of its director, Ing. Tomáš Urban and the author of the exhibition RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., allows us to cordially invite you to a traveling exhibition on the occasion of the 100th anniversary of the foundation of our institution.

Policy of Protection from impacts of drought and water scarcity in the Czech Republic – consultation and processing

In the context of a severe drought period, which has started in 2014, an inter-ministerial commission WATER-DROUGHT was established to prepare a strategic policy document on protection from impacts of drought and water scarcity in the Czech Republic.

The answer to the reaction SOVAK CR to the article Unnecessary hysteria surrounding the use of glyphosate

As a supporter of substantive discussions, I would like to submit one more clarification as a reaction to response of Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., SOVAK CR representative.

Needless hysteria surrounding the use of glyphosate

In the last issue of the journal VTEI (5/2016), the reader can get acquainted with the opinion of SOVAK ČR to support “as soon as possible a complete ban on the use of glyphosate,” with regard to the possible contamination of surface waters with this substance (the main ingredient of total herbicides Roundup type) and its residues.

Experience with measurement of water levels in TGM WRI hydrometric stations (using the system of pressure sensors)

The paper describes the experience with measurement of water levels (particularly low ones) in natural river beds using a system of sensors recording hydrostatic pressure and air pressure.

Establishment and operation of the interdepartmental commission WATER-DROUGHT

Since the mid-80s of the 20th century in the Czech Republic is a demonstrable increase in water temperature slightly influenced by surface water as a result of climate change.