Články autora

Planned restoration of aquatic ecosystems in Prague 4

Prague 4 district in accordance with the National Action Plan for Adaptation to Climate Change [1], Concept for Protection from the Effects of Drought of the Czech Republic [2], Strategy for Adaptation of the Capital City of Prague to Climate Change [3] and Methodology for Rainwater Management in the City [4, 5], similarly to other progressive-minded parts of Prague, is preparing investment actions to support and strengthen green-blue infrastructure in the city. One of the most visible measures with truly demonstrable effects on the support of biodiversity and water retention in the landscape is the restoration of aquatic ecosystems. In the case of the capital city of Prague and its most populous district of Prague 4, these are mainly the restoration of canalized (straightened or piped) streams, or desilting, strengthening or comprehensive restoration of ponds and small water reservoirs in a highly urbanized landscape. A specific area is newly emerging bodies of water in places where water naturally tends to be retained after longer periods of rainfall and the area thus cannot be used for any other purpose, or even in places where there was no body of water before (although here in the narrower sense of the word it is not restoration). For such areas created by human intervention in order to strengthen the diversity of aquatic and wetland vegetation, the name artificial aquatic biotope has been adopted. Let us have a look at the differences and specific pitfalls of individual restoration using three specific examples.

We present the new website of TGM WRI

VÚV TGM se po více než 11 letech dočkal nového webu. Původně byla snaha představit nový web v rámci výročí 100 let od založení instituce na konci roku 2019, nicméně celkový rozsah změn si nakonec vyžádal širší diskuzi napříč celou institucí tak, aby se pracovníci ústavu mohli se záměrem, motivací a především účelem nového webu podrobně seznámit. Tím, že nejde o pouhou změnu designu, ale o zcela nový web včetně grafiky a struktury, bylo toto přechodné období jistě na místě a my ve VÚV TGM věříme, že návštěvníci z řad laické i odborné veřejnosti jeho uživatelskou vstřícnost a přehlednost brzy ocení.

Project CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380 “Analysis of adaptation measures to mitigate impacts of climate change and urbanization on the water regime in the area of external Prague”

 This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Rádi bychom vás seznámili se základními údaji o projektu, který byl řešen v období 2018–2020 v rámci operačního programu Praha – pól růstu. Za tímto textem jsou pak uvedeny články zabývající se již specifickými tématy, jež byla… Read more »

A look back at the celebrations of 100 years since the founding of TGM WRI

V úterý 24. října 2019 vyvrcholily téměř roční oslavy 100 let od založení tehdejšího Státního ústavu hydrologického, dnešního Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

TGM WRI witnessed the unique micro-concert “Music to the Siren”

V monumentální hydraulické hale Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., v Praze v Podbabě zazněla v pořadí již pátá hudební intervence k pravidelné zkoušce sirén, a to jako součást oslav 100. výročí od jeho založení.

Open day at TGM WRI

Dne 20. června 2019 se prostory Výzkumného ústavu vodohospodářského při příležitosti oslav 100. výročí od založení otevřely široké veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří, a to jak na pražském pracovišti, tak na pobočkách v Brně a Ostravě.

Traveling exhibition to mark the 100th anniversary of the founding of TGM WRI

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., si Vás jménem svého ředitele, Ing. Tomáše Urbana a autora výstavy RNDr. Tomáše Hrdinky, Ph.D., dovoluje co nejsrdečněji pozvat na putovní výstavu při příležitosti 100. výročí založení naší instituce.

Policy of Protection from impacts of drought and water scarcity in the Czech Republic – consultation and processing

In the context of a severe drought period, which has started in 2014, an inter-ministerial commission WATER-DROUGHT was established to prepare a strategic policy document on protection from impacts of drought and water scarcity in the Czech Republic.

The answer to the reaction SOVAK CR to the article Unnecessary hysteria surrounding the use of glyphosate

As a supporter of substantive discussions, I would like to submit one more clarification as a reaction to response of Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., SOVAK CR representative.

Needless hysteria surrounding the use of glyphosate

In the last issue of the journal VTEI (5/2016), the reader can get acquainted with the opinion of SOVAK ČR to support “as soon as possible a complete ban on the use of glyphosate,” with regard to the possible contamination of surface waters with this substance (the main ingredient of total herbicides Roundup type) and its residues.

Experience with measurement of water levels in TGM WRI hydrometric stations (using the system of pressure sensors)

The paper describes the experience with measurement of water levels (particularly low ones) in natural river beds using a system of sensors recording hydrostatic pressure and air pressure.

Establishment and operation of the interdepartmental commission WATER-DROUGHT

Since the mid-80s of the 20th century in the Czech Republic is a demonstrable increase in water temperature slightly influenced by surface water as a result of climate change.