Články autora

Risk assessment as a comprehensive approach to protection of drinking water sources

Drinking water supply as well as its quality form one of the basic pillars of modern society. This corresponds to the goal of the International Water Association (IWA) – good, safe and drinkable water, which enjoys consumer confidence and can be not only drunk without fear, but in which the consumer also appreciates its taste and… Read more »

Grey water footprint of pollution discharged from wastewater treatment plants in the Czech Republic registered in the water balance in the period 2002–2018 – data set

Koncept vodní stopy byl představen v roce 2002 [1] a dnes je jedním z rozšířených nástrojů pro hodnocení udržitelnosti užívání vodních zdrojů [2]. Vodní stopa patří do rodiny environmentálních stop [3], které umožňují podívat se na problémy užívání přírodních zdrojů z jiné perspektivy. Šedá vodní stopa je kvalitativní ukazatel převádějící vypouštěné znečištění na objem vody potřebný k jeho naředění na koncentrace neškodné pro životní prostředí [4].

TGM WRI HEIS: 25 years of development and operation of the information system

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Souhrn… aneb článek o internetovém portálu, to dnes už nikdo číst nebude – co v článku najdete, co ne a proč V letošním roce je tomu rovných 25 let od zahájení vývoje (a následně pak provozu) Hydroekologického informačního systému… Read more »

Impact of drought and water scarcity on water use assessment

Exist tools for water balance, time series of water abstractions and their season variability, difference between permitted and real abstractions and impact of drought in 2015 were analysed and assessed in subtask Impact of Drought on Water Use Assessment.

Estimation of water withdrawals in the Czech Republic

The article presents the results of a Project TD020113. This project was focused on the estimation of future water withdrawals in the Czech Republic between 2030 and 2050. We analysed four possible social-economic pathways of the Czech society.