Články autora

Risk assessment as a comprehensive approach to protection of drinking water sources

Drinking water supply as well as its quality form one of the basic pillars of modern society. This corresponds to the goal of the International Water Association (IWA) – good, safe and drinkable water, which enjoys consumer confidence and can be not only drunk without fear, but in which the consumer also appreciates its taste and… Read more »

GIS and cartography at the T. G. Masaryk Water Research Institute

Geographic information systems (GIS), data processing, evaluation and interpretation are an essential and integral part of research at present as most information can be related to a specific location on the Earth’s surface. The GIS and Cartography Department at the T. G. Masaryk Water Research Institute deals with research and commercial projects by means of the application of GIS tools.

Use of Earth remote sensing methods to monitor the condition of bathing sites

The Ministry of Health in cooperation with other related bodies compiles, on an annual basis, the List of outdoor bathing sites on surface waters where the bathing service is offered by the operator, and other surface waters used for bathing. It is compiled based on the long-term monitoring, performed, exclusively as in-situ measurements, by the regional hygiene stations. With respect to the fact that this way of monitoring is not only time-consuming but also financially demanding, the need for minimizing these expenses naturally arises.

Vodní rekreace v Praze od historie po současnost

Náhled do historie ukázal, že rekreace u vody, jako záliba k trávení volného času, byla odedávna rozšířena i v Praze, kde byly velmi oblíbené, dnes již zaniklé, říční plovárny. Na historický průzkum navázal v projektu „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“ zcela aktuální průzkum potenciálních možností rozšíření míst ke koupání a rekreace u vody na území Prahy.

Databáze ochranných pásem vodních zdrojů v České republice

Databáze ochranných pásmem vodních zdrojů (OPVZ) vznikla ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., (dále jen VÚV TGM) přibližně v roce 2004. V následujících letech proběhla řada dílčích aktualizací. V letech 2015–2017 byl v rámci podpory výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) řešen projekt s názvem Aktualizace OPVZ v ČR.

Reporting of River Basin Management Plans under Water Framework Directive in 2016 in the Czech Republic

In 2015 the River Basin Management Plans (RBMP’s) for the 2nd planning cycle under Water Framework Directive were designed and approved. According to the Directive the copies of the RBMP’s were sent to the Commission by 22. 3. 2016.