Články autora

Improvement of monitoring of biological quality of drinking water

The article provides information on the introduction of a new method of continuous monitoring of the biological quality of raw and treated waters at the Želivka Water Treatment Plant. It is the largest water treatment plant for the capital city of Prague.

Expertní informační systém NAVAROSO

Příspěvek podává informaci o tvorbě expertního informačního systému NAVAROSO, budovaného pro potřeby složek aktivních při vzniku havarijní situace na vodách. Systém poskytuje křížově provázané údaje, potřebné pro rychlé získávání informací o možných příčinách zhoršení jakosti vod, postupech k určení typu znečištění a odhadu jeho šíření ve vodoteči.