Články autora

Education of water managers in Bohemia (and Moravia)

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Ve vodařině se mezi odborníky i veřejností často diskutuje o suchu, povodních, kvalitě vody ke koupání, o zajištění zásobování pitné vody atd., a to vždy podle toho, co zrovna nastane. Je však stejná pozornost věnována například zajištění další generace českých vodohospodářů?… Read more »

Interview with Ing. Zbyněk Folk, General Manager of The Ohře River Basin, State-Owned Company

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Generálním ředitelem státního podniku Povodí Ohře jste se stal v květnu 2019. Po vašem nástupu do funkce v něm došlo k řadě změn. Které z nich byste označil za největší a jaké cíle si kladete do dalších let? Státní podnik Povodí Ohře… Read more »

Interview with Ing. Bc. Anna Hubáčková, Minister of the Environment

Minister, I have a question for you to start with. What was Anna Hubáčková like as a little girl? Good grades, a diligent student, or bruised knees and occasional disobedience? What a question! So – good grades, a diligent student, and occasional naughtiness and a bruised knee. After secondary school, you joined the Faculty of Civil Engineering of the Brno University of Technology,… Read more »

Water Management Fifty

The TGM Water Research Institute, p.r.i., took part in the organization of the 46th Water Management Fifty on the occasion of the celebration of its 100-year existence. In addition to the classic choice between bikes and buckets, this year participants could also take a ride on a scooter for the first time.