Články autora

Drought warning system and local threshold limits

Droughts and floods are extreme hydrological phenomena that are currently increasing in frequency due to the growing impact of climate change, and can have significant effects on our lives. Within the “PERUN” research project, an assessment of drought conditions and their development in the Czech Republic is being developed, along with the innovation of the warning system by the Czech Hydrometeorological Institute (CHMI). Drought is a natural phenomenon characterized by a gradual onset, long duration, and low dynamics, which requires a specific approach. The amendment to the Water Act introduces the obligation of regular reporting on drought and the establishment of a predictive service to be conducted by CHMI. Tools are being developed for long-term prediction of water resource conditions and a methodology for drought and water scarcity management plans. These plans aim to ensure water supply, protect the environment, and minimize the economic impacts. The decision-making body for issuing measures based on the drought plans is the Drought Commission, which operates at the regional level. The warning information is available on the HAMR web portal, which also displays local threshold limits for individual water resources.

The current version of the BILAN model

BILAN je celistvý konceptuální model v denní/měsíční struktuře (schéma je uvedeno na obr. 1), simulující složky hydrologické bilance na povodí. Přestože jeho vývoj byl nastartován ve VÚV TGM již počátkem devadesátých let minulého století, jde o model, který je v České republice stále standardně používán a zůstává přístupný laické i odborné veřejnosti. Například je nedílnou součástí řešení aplikace/systému HAMR [1], ale byl použit i jinde [2–4]. Mezi hlavní výhody modelu oproti jiným řešením patří interní kalibrační algoritmy, možnost přímého vkládání dat o užívání vod a nízká výpočetní náročnost vhodná pro variantní simulování (např. dopadů klimatické změny na vodní režim).

HAMR: Online drought management system – operational management during a dry episode

Increasing occurrence of drought periods in the Czech Republic has highlighted a necessity of legislation modification. At the same time, a need has emerged for tools supporting decision making and water resources management at various levels during the drought periods.