Články autora

(Inter)nationality of VTEI journal

V článku je popsána analýza národní orientace časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI) pomocí bibliometrického indikátoru Index Národní Orientace (INO). Tato analýza navazuje na citační analýzu provedenou v roce 2022. Na základě údajů o publikovaných článcích se vypočítává Index Národní Orientace Publikujících autorů (INO-P). Pro citace časopisu VTEI v databázi Scopus se vypočítává Index Ná-rodní Orientace Citujících autorů (INO-C).

The history of the grey water footprint, or let’s quote the originator of the idea

The water footprint was introduced in 2002 [1] and quickly became a popular tool for assessing anthropogenic impacts associated with human activities. The basic methodological document that describes the water footprint methodology is the Water Footprint Assessment Manual from 2011 [2]. The water footprint consists of three components, depending on the source and type of water use: 1) the blue water footprint represents water consumption from water sources, i.e. taken from rivers, lakes, and aquifers, 2) the green water footprint represents the consumption of water that comes from precipitation and is stored on the surface of the soil or plants or as soil moisture, and is consumed mainly by evapotranspiration, 3) the grey water footprint represents the amount of water needed to assimilate anthropogenic pollution based on the natural background concentration and existing environmental water quality standards.

Citation analysis of VTEI

The citation rate of a journal is considered an indicator of the quality of the journal.
In this study, the citation analysis of the VTEI journal is presented. The citation
analysis was conducted to identify the countries and institutions of authors
who cite articles published in VTEI and the subject areas in which articles published
in VTEI are cited.

Development of citations of the magazine VTEI

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Časopis Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI) vychází již 63 let. Zároveň je to pět let od ukončení spolupráce s časopisem Vodní hospodářství a začátku vydávání časopisu VTEI v současné modernizované podobě. V úvodním slovu k číslu 4–5/2015, jež… Read more »

Support for open data, data sharing and data articles

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka jakožto vydavatel časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI) a zároveň veřejná výzkumná organizace v rezortu Ministerstva životního prostředí dlouhodobě podporuje otevřený přístup k datům a sdílení datových sad pro využití dalšími uživateli. Již od roku 2001 jsou na internetu dostupné datové sady vodního hospodářství zahrnuté do Hydro-ekologického informačního systému (HEIS), který VÚV vyvíjí již od 90. let [1]. Naplňuje tak Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020, kterou Vláda České republiky schválila 14. června 2017 [2] a jež navazuje na už dříve deklarované potřeby a výhody sdílení vědeckých a odborných dat.

Grey water footprint of pollution discharged from wastewater treatment plants in the Czech Republic registered in the water balance in the period 2002–2018 – data set

Koncept vodní stopy byl představen v roce 2002 [1] a dnes je jedním z rozšířených nástrojů pro hodnocení udržitelnosti užívání vodních zdrojů [2]. Vodní stopa patří do rodiny environmentálních stop [3], které umožňují podívat se na problémy užívání přírodních zdrojů z jiné perspektivy. Šedá vodní stopa je kvalitativní ukazatel převádějící vypouštěné znečištění na objem vody potřebný k jeho naředění na koncentrace neškodné pro životní prostředí [4].

The journal’s stolen digital identity – another risk for academics

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Stejně jako mnoha jiným publikujícím autorům se i v mé e-mailové schránce pravidelně objevuje nabídka uveřejnit článek ve všech možných vědeckých časopisech. Většina těchto zpráv skončí ve spamu, ale i ten si pravidelně kontroluji. A přiznávám, že ze zvědavosti sleduji, jaké… Read more »

Interview with prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., an expert in nanomaterials

Interview with prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., an expert in the field of nanomaterials, on the topic of using nanomaterials technology in wastewater treatment.

VTEI and use of unique digital identifiers

The VTEI Journal is a scientific and technical journal in the field of water management and related fields. This year, it introduced the use of two international identifiers that increase the “visibility” of published articles and their authors. These identifiers are the Digital Object Identifier (DOI) and the Open Researcher and Contributor ID (ORCID).

Comparing various methods for determining the water footprint of electricity generation at Orlík hydroelectric power station – case study

A large part of the world’s population does not have access to quality water resources in sufficient quantities. Therefore, comprehensive methods for assessing water use have been developed in recent years. One is the water footprint, which allows expression of the total amount of water consumed to produce a product or service.

Open access to research results from the perspective of the management of the research organization

By Resolution No. 289 of 29 April 2019, the Government of the Czech Republic approved the Action Plan for the Implementation of the National Strategy for Open Access to Scientific Information of the Czech Republic.

Environment for life program and projects solved in TGM WRI

Environmental protection is one of the important societal needs. Appropriately oriented applied research is also necessary for its fulfillment.

Srovnání výzkumu vodní stopy v ČR a ve světě – bibliometrická analýza

Článek popisuje bibliometrickou analýzu českých článků o vodní stopě a srovnání se světem. V úvodní části článku je představena vodní stopa a její vývoj. Pro bibliometrickou analýzu byla pro české články použita data z databáze výsledků VaVaI (RIV).

Interview with Mgr. Lukáš Záruba Director of the Department of Water Protection at the Ministry of the Environment

Interview with Director of the Department of Water Protection at the Ministry of the Environment Mgr. Lukáš Záruba on border water, environmental impact assessment and much more.

Estimation of water withdrawals in the Czech Republic

The article presents the results of a Project TD020113. This project was focused on the estimation of future water withdrawals in the Czech Republic between 2030 and 2050. We analysed four possible social-economic pathways of the Czech society.

Interview with Ing. Daniel Pokorný Director of the Department of State Administration of Water Management and River Basin Management at the Ministry of Agriculture

Interview with Ing. Daniel Pokorný Director of the State Administration of Water Management and River Basin Management at the Ministry of Agriculture on the topic of surface water and flood protection hydraulic structures.

Application of the water unavailability factor for characterisation of water use in LCA studies in the Czech Republic

The following article summarises the results of testing a method for the characterisation of water use in the system of life cycle assessment in the Czech Republic. The chosen method allows for robust expression of water use in the equivalent values of the reference system.

Future water needs in public water supply sector

In this article results of analysis of future water withdrawals from water resources for public water supply systems are summarized.