Články autora

Identification of non-point agricultural pollution using thermographic imaging

Water quality monitoring has a much shorter history in the Czech Republic (CR) than water quantity monitoring. Yet the quality of water resources is crucial for society, industry and agriculture.

Matematické stanovení batymetrie vodního toku – software Bathy_supp

Topografické údaje hrají klíčovou roli v otázce přesného hydrodynamického modelování povodňových událostí. Často je vyžadován přesný digitální model terénu (DMT), který obsahuje popis říční batymetrie. DMT může být získán z různých zdrojů dat, jako jsou pozemní měření nebo metody dálkového průzkumu země.

Bathymetric measurement for determination of morphology of water reservoir bottom

Information and communication technologies are currently one of the decisive factors influencing economic and social development. Similar developments and trends in relation to information and communication technologies can be observed in the field of water management.