Články autora

Presentation of some of the results of a research project mapping the development of the construction of elevated water tanks in the Czech Republic

This paper presents a summary of some of the results of the research project, “Water towers – identification, documentation, presentation, new utilization”, (DG18P02OVV010), which has been implemented since 2018 as part of the Programme for the Support of applied Research and Development of  National and Cultural Identity for 2016–2022 (NAKI II) of  the Ministry of  Culture of the Czech Republic. In terms of content, it follows on from articles from previous years published in this periodical, but clarifies and supplements the issues of technical terminology and typology established at its inception based 
on the knowledge gained during the project. Furthermore, it presents general results of the records of the structures of elevated water tanks and focuses on a brief description of the historical development of these structures in our territory. 

Stanovení základní typologie věžových vodojemů

Příspěvek přináší prvotní pokus o systematické pojetí stanovení typologie věžových vodojemů pro potřeby řešení výzkumného projektu Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití. Navazuje na předchozí stanovení odborné terminologie problematiky a definování objektu zájmu. Z typologického hlediska je na věžové vodojemy nahlíženo jako na nedílnou součást větších technologických celků – vodovodních systémů. V rámci základního dělení je pak sestavena typologie věžových vodojemů založená na výběru parametrů – stavební situace věžových vodojemů ve vztahu k dalším objektům, funkce věžových vodojemů, nosná konstrukce, tvar a materiál akumulační nádrže, počet nádrží a účel objektu.

Water towers – research project mapping the development and a form of tower water reservoirs on our territory

The paper presents a summary of input information about the research project Water towers – identification, documentation, presentation, new use. It deals with the development of tower water reservoirs in the present territory of the Czech Republic from the beginning of their creation to the present.