TGM WRI

Interview with Ing. Eva Juranová, head of the Department of Analysis and Assessment of Environmental Components at TGM WRI

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Paní inženýrko, ve svém výzkumu se zaměřujete především na problematiku radioaktivity v životním prostředí. Bylo toto téma již od počátku v centru vaší badatelské pozornosti? Ano, dá se to tak říct. Ve VÚV TGM jsem jako čerstvý absolvent začínala… Read more »

TGM WRI HEIS: 25 years of development and operation of the information system

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Souhrn… aneb článek o internetovém portálu, to dnes už nikdo číst nebude – co v článku najdete, co ne a proč V letošním roce je tomu rovných 25 let od zahájení vývoje (a následně pak provozu) Hydroekologického informačního systému… Read more »

Interview with Mrs. Heide Jekel, President of the International Commission for the Protection of the Elbe

The day you receive this issue of VTEI magazine, it rarely coincides with the date of the Magdeburg Seminar, organized by the International Commission for the Protection of the Elbe (ICPOL). We therefore take this opportunity to bring you a brief interview with the current President of this Commission, Mrs. Heide Jekel. You can find her biographical profile under the interview.

Littering

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Úvod Při nakládání s odpady a údržbě veřejných ploch zainteresované strany čelí problému výskytu litteringu. Littering je popisován jako ekologický, sociální a estetický problém, ale málokdy je zmiňován i jeho ekonomický dopad. Uvědomění si rozsahu jeho vlivu je prvním důležitým… Read more »

Monitoring of the coronavirus SARS-CoV-2 in wastewater – what the monitoring has shown us so far and where it is headed

Since April 2020, the presence of the coronavirus SARS-CoV-2 in wastewater has been monitored at TGM WRI, p.r.i. The method of detection is similar to that of clinical samples, ie the presence of a specific fragment of viral RNA is detected by PCR.

Ing. Miroslav Kněžek, CSc., died

Ing. Miroslav Kněžek, CSc., who worked at the TGM Water Research Institute, p.r.i., for almost four decades and who has contributed significantly to that the TGM WRI is respected authority in the field of hydrology and hydrogeology.