List of articles from – 4/2022

Bacteria from the family Enterobacteriaceae in reused water and their antibiotic susceptibility

The aim of this study is to evaluate the presence of bacteria from the Enterobacteriaceae family (i.e. total coliforms, thermotolerant coliforms and Escherichia coli) in different types of recycled waters (grey water, rain water and reclaimed water from the public city fountains) and problems with their detection (especially ensitivity and specificity of detection methods). The species composition of coliform bacteria in purified grey waters with their antibiotic resistance are presented.

River ferries on old topographic maps

Medium and large rivers have been a major obstacle to historic trade routes and trails. River ferries were one of the main ways to cross them, so their locations were considered points of strategic importance. Using old topographic
maps of Austrian military mapping from 1763–1768, 1836–1852, 1876–1880, Prussian military maps from 1825 and 1877 and Czechoslovak military maps from 1953–1957, we systematically located ferries throughout the current territory of the Czechia.

Atmospheric deposition as a possible source of surface water pollution (Preliminary results of the project, part 1 – heavy metals)

Concentrations of selected heavy metals in collected atmospheric precipitation
and surface water were monitored at pilot sites in the Jizera Mountains, the Moravian‑Silesian
Beskydy Mountains and the Bohemian‑Moravian Uplands (CZ) over the course of one year to determine the significance of the impact of precipitation on surface water quality in an otherwise relatively low anthropogenically influenced environment. The measurements show that for some
metals, atmospheric deposition in heavily loaded areas can cause significant inputs to streams and reservoirs, but the resulting balance is strongly influenced by the environment and its past loading.

Food waste issues in relation to the mandatory reporting of its production for the needs of the Waste Framework Directive

From this year, the European Union member states are obliged to introduce preventive measures that will reduce the amount of food waste at all stages of the food chain. The presented paper deals with this current topic, presents possible procedures for obtaining data on food waste production at various stages of the food chain and shows the results of our own research and analysis
about the usability of these data for reporting obligations and demonstrating
future reductions.

A review article of Rapid Small-Scale Column Tests

Rapid Small‑Scale Column Tests (RSSCTs) can be used for quick and easy laboratory verification of adsorption efficiencies on various adsorbents. The selection of adsorbent is the most important aspect when incorporating adsorption technology into the operation of the drinking water purification plant, or the wastewater treatment plant. The tests are carried out on laboratory‑scale, which minimizes material and operating costs. The article focuses on the adsorption on granular activated carbon (GAC), as it is the most commonly used type of adsorbent.

Citation analysis of VTEI

The citation rate of a journal is considered an indicator of the quality of the journal.
In this study, the citation analysis of the VTEI journal is presented. The citation
analysis was conducted to identify the countries and institutions of authors
who cite articles published in VTEI and the subject areas in which articles published
in VTEI are cited.

Risk assessment as a comprehensive approach to protection of drinking water sources

Drinking water supply as well as its quality form one of the basic pillars of modern society. This corresponds to the goal of the International Water Association (IWA) – good, safe and drinkable water, which enjoys consumer confidence and can be not only drunk without fear, but in which the consumer also appreciates its taste and… Read more »

The analysis of agricultural landscape development shown on selected cadastral districts in the upper part of the Výrovka River basin

V tomto článku jsou ve vybraných katastrálních územích s převažující plochou zemědělské půdy porovnávány aktuální land use a struktura krajiny s historickým stavem z podkladů Císařských povinných otisků stabilního katastru. Jsou zde nastíněny možnosti využití analýz historického vývoje krajiny ke krajinné obnově v zemědělských oblastech, zejména s ohledem na obnovu mokřadních ekosystémů a revitalizaci vodních toků.

Testing of a prototype separation device designed for rainwater treatment

Článek shrnuje poznatky získané v rámci řešení výzkumného projektu „Technologie separace specifických polutantů ze srážkových vod“ (TH03030223), který se zabýval čištěním srážkových vod ze zpevněných ploch a komunikací zatížených nerozpuštěnými látkami (NL), polycyklickými aromatickými uhlovodíky i těžkými kovy. Projekt si kladl za cíl vyvinout účinnou technologii, která by uvedené polutanty ze srážkových vod separovala.

Support for open data, data sharing and data articles

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka jakožto vydavatel časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI) a zároveň veřejná výzkumná organizace v rezortu Ministerstva životního prostředí dlouhodobě podporuje otevřený přístup k datům a sdílení datových sad pro využití dalšími uživateli. Již od roku 2001 jsou na internetu dostupné datové sady vodního hospodářství zahrnuté do Hydro-ekologického informačního systému (HEIS), který VÚV vyvíjí již od 90. let [1]. Naplňuje tak Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020, kterou Vláda České republiky schválila 14. června 2017 [2] a jež navazuje na už dříve deklarované potřeby a výhody sdílení vědeckých a odborných dat.

Grey water footprint of pollution discharged from wastewater treatment plants in the Czech Republic registered in the water balance in the period 2002–2018 – data set

Koncept vodní stopy byl představen v roce 2002 [1] a dnes je jedním z rozšířených nástrojů pro hodnocení udržitelnosti užívání vodních zdrojů [2]. Vodní stopa patří do rodiny environmentálních stop [3], které umožňují podívat se na problémy užívání přírodních zdrojů z jiné perspektivy. Šedá vodní stopa je kvalitativní ukazatel převádějící vypouštěné znečištění na objem vody potřebný k jeho naředění na koncentrace neškodné pro životní prostředí [4].

TGM WRI HEIS: 25 years of development and operation of the information system

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Souhrn… aneb článek o internetovém portálu, to dnes už nikdo číst nebude – co v článku najdete, co ne a proč V letošním roce je tomu rovných 25 let od zahájení vývoje (a následně pak provozu) Hydroekologického informačního systému… Read more »

Assessment of responsible water management in industrial enterprises

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Nebývalé množství srážek, které se v České republice vyskytly v první polovině letošního roku, dávají alespoň laické veřejnosti zapomenout na problémy se suchem a nedostatkem vody z předchozích let. I přesto zůstává sucho problémem, na který je zapotřebí se připravit. V odborné literatuře… Read more »