Články autora

The history of the grey water footprint, or let‘s quote the originator of the idea

The water footprint was introduced in 2002 [1] and quickly became a popular tool for assessing anthropogenic impacts associated with human activities. The basic methodological document that describes the water footprint methodology is the Water Footprint Assessment Manual from 2011 [2]. The water footprint consists of three components, depending on the source and type of water use: 1) the blue water footprint represents water consumption from water sources,… Read more »

A review article of Rapid Small-Scale Column Tests

Rapid Small‑Scale Column Tests (RSSCTs) can be used for quick and easy laboratory verification of adsorption efficiencies on various adsorbents. The selection of adsorbent is the most important aspect when incorporating adsorption technology into the operation of the drinking water purification plant, or the wastewater treatment plant. The tests are carried out on laboratory‑scale, which minimizes material and operating costs. The article focuses on the adsorption on granular activated carbon (GAC), as it is the most commonly used type of adsorbent.

Grey water footprint of pollution discharged from wastewater treatment plants in the Czech Republic registered in the water balance in the period 2002–2018 – data set

Koncept vodní stopy byl představen v roce 2002 [1] a dnes je jedním z rozšířených nástrojů pro hodnocení udržitelnosti užívání vodních zdrojů [2]. Vodní stopa patří do rodiny environmentálních stop [3], které umožňují podívat se na problémy užívání přírodních zdrojů z jiné perspektivy. Šedá vodní stopa je kvalitativní ukazatel převádějící vypouštěné znečištění na objem vody potřebný k jeho naředění na koncentrace neškodné pro životní prostředí [4].

Comparison of water footprint research in the Czech Republic and in abroad – bibliometric analysis

The article submits a bibliometric analysis concerning water footprint articles released in the Czech Republic and abroad. The introduction presents the water footprint and its development. For bibliometric analysis of Czech articles, data from the database of Research and Development and Innovation Results (RIV) was used.

Drain or re-use?

Now is the time when even in the Czech Republic we have to save water. In our households do not use it for flushing toilets, used water reuse for irrigation, etc.