List of articles from – 4/2017

Hydrological balance and available water resource in the czech republic during hydrological drought

The article deals with the assessment of the hydrological balance in a monthly time step in the territory of the Czech Republic, which was divided into 133 sub-basins for the period 1981–2015.

Policy of Protection from impacts of drought and water scarcity in the Czech Republic – consultation and processing

In the context of a severe drought period, which has started in 2014, an inter-ministerial commission WATER-DROUGHT was established to prepare a strategic policy document on protection from impacts of drought and water scarcity in the Czech Republic.

Evaluation of the impacts of drought on aquatic and water-bound organisms in surface water bodies

Within the framework of the sub-task “Evaluation of the impacts of drought on aquatic and water-bound organisms in surface water bodies“ a project involving activities to support the state administration in the drought issue in 2016 was prepared mainly a review of the potential impacts of drought on individual elements and indicators of water status assessment.

Rozhovor s prof. Ing. Zdeňkem Žaludem, Ph.D., profesorem na Mendelově univerzitě v Brně na téma změny klimatu

Sdělovací prostředky reagují především na aktuální situace a vzhledem k vyššímu výskytu extrémních situací, jako jsou epizody sucha, vlny veder, výskyt intenzivních srážek, je jejich komentování přirozeně častějším mediálním tématem. Z pohledu člověka odtrženého od přírody se může množství a frekvence tohoto typu informací zdát skutečně vysoká.