Články autora

Interview with Ing. Miroslav Olmer, one of the founders of groundwater zoning in the Czech Republic

Interview with Ing. Miroslav Olmer, one of the founders of groundwater zoning in the Czech Republic.

Project CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380 “Analysis of adaptation measures to mitigate impacts of climate change and urbanization on the water regime in the area of external Prague”

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Rádi bychom vás seznámili se základními údaji o projektu, který byl řešen v období 2018–2020 v rámci operačního programu Praha – pól růstu. Za tímto textem jsou pak uvedeny články zabývající se již specifickými tématy, jež byla… Read more »

Groundwater formation in urban areas regarding peripheral parts of Prague

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn Podzemní voda je nedílnou součástí hydrosféry a hydrologického cyklu ve zdravé krajině, která je schopna lépe odolávat hydrologickým extrémům, jako jsou povodně nebo dlouhodobé sucho. Hlavním zdrojem podzemní vody jsou srážky. V urbanizovaných oblastech je… Read more »

Determining of effectiveness of the action program according to the nitrate directive in a period of climate change

The Nitrate Directive defines rules for a delimitation of vulnerable zones and sets out tools to reduce nitrate pollution. The fundamental instrument is the Action Program and the Good Agricultural Practices [1].

Warning system for the Prague water system against micro-pollutant pollution

Physicians with a little exaggeration claim that a healthy person does not exist, only to be met with a poorly-diagnosed patient. This claim can also be applied to drinking water and wastewater.

Water protection against nitrates from agriculture

The aim of Council Directive 91/176/EEC regarding the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources [1] (hereinafter „Nitrates Directive“) is to reduce water pollution coming from agricultural sources and to prevent further such pollutions in order both to provide good­‑quality water supplies and to protect surface water against eutrophication.

Specifics of local water resources in supplying the population with drinking water

The paper summarizes the „Methodology for comprehensive management of small water resources to ensure optimal quality of drinking water in normal and emergency situations“ that is a main result of the research project supported by the Technology Agency of the Czech Republic (TA 02020184).