Články autora

Irrigation – rediscovered heritage, its documentation, popularisation and protection based on the example of historical meadow irrigation systems

Objekty závlah byly budovány a fungují převážně jako součást většího nebo menšího funkčního celku. Jejich význam i z pohledu potenciální pa-mátkové ochrany tak roste s identifikací a dokumentací nejen solitérních staveb, ale zejména celých soustav/funkčních celků a popisem vazeb mezi nimi. Samostatný objekt či stavba nemusejí být nijak výjimečné, avšak jejich zapojení do většího funkčního celku může vytvářet unikátně pojaté řešení. V oboru vodního hospodářství se obzvlášť projevuje důležitost a význam kritérií, jako je hodnota typologická, hodnota technologického toku, autenticita formy a funkce, hodnota technologických a systémových vazeb s přesahem do zemědělství či průmyslu. Článek přináší informace o možnostech využití tradičních metod historického a archivního výzkumu a dokumentace lokalit, jakož i o využití moderních nástrojů pro plošně rozsáhlejší systémy, včetně metod digitalizace a digitálního zpracování podkladů.

Interview with Ing. arch. Eva Dvořáková and Ing. arch. Tereza Bartošíková, Ph.D., about protection of technical and industrial cultural heritage in the Czech and Slovak Republik

As part of the December issue of VTEI, which is entirely devoted to the topic of technical and industrial cultural heritage and the “Programme of applied research and development of national and cultural identity (NAKI II)” of the Ministry of Culture, we asked for an interview with two specialists in this field, Ing. arch. Eva Dvořáková from the National Heritage Institute (Národní památkový ústav, NPÚ) and Ing. arch. Tereza Bartošíková, Ph.D., from the Monuments Board of the Slovak Republic (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, PÚ SR).

Invitation to the travelling exhibition Historical water management objects, their value, function and significance for the present time

Research focused on the evaluation of historical water management objects in the Czech Republic from the point of view of their significance for historic preservation is already in its fifth year. It is broadly conceived interdisciplinary research with the involvement of experts from TGM WRI, Methodological Centre of Industrial Heritage of the National Heritage Institute, Historical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, and Faculty of Science, Palacký University Olomouc. The research is carried out within the DG18P02OVV019 project “Historical water management objects, their value, function and significance for the present time” financed by the NAKI II programme of the Ministry of Culture. 

Environment quality of water elements of heritage protected areas

Water elements represent a significant part of the environment of cultural heritage sites, conservation zones and areas. To fulfil the required functions, which may include social, historical, recreational and educational, but also environmental functions; it is necessary to ensure their corresponding target state.

Catalogue of green water retention measures in the landscape and its application in the web map application

A catalogue of green water retention measures in landscape represents one of the results of long term project financed by the Ministry of Environment. The main goal of the catalogue was to summarize a set of measures with positive effects on water retention of landscape, with low impact on ecological status of water bodies.

Study on the assessment of the effect of nature-friendly measures in the Olešná in Pelhřimov catchment area using the BILAN, HEC-HMS and HYPE models

A catalogue of natural restoration measures was created within several research programs under Ministry of the Environment of the Czech Republic, especially in the program for hydrological draught mitigation. As a next step suitable catchments for their application were identified. With use of hydrological models, the effect of designed restoration measures on three aspects of hydrological regime was assessed.

Potential of the nature-friendly measures application for water retention in the landscape and improvement of the ecological status of water bodies

An analysis and assessment of the nature-friendly measures potential for water retention in the landscape were carried out as a part of the work on the concept of protection against drought impacts in the Czech Republic.

Floods and drought in flooded villages in southern Moravia, how the chronicles, photos and stories captured them

In the period 2013-2016 was solved the project program NAKI Ministry of Culture called “Flooded cultural and natural heritage of South Moravia” by the team of experts from various fields that straddle the TGM WRI, p. r. i.

Non-invasive and economical techniques of water elements environment quality and maintenance solution in the frame of historical monuments care – presentation of the project

The research team from the Brno office of WRI and reference laboratories in Prague started from March 2016 work on a research project DG16P02M032 “Non-invasive and economical techniques of water elements environment quality and maintenance solution in the frame of historical monuments care”.

Assessment of the relationship between water quality and functions of small water reservoirs

Small water reservoirs are one of the principal elements of agricultural landscape in the Central European context. The monitoring of the quality of aquatic environment of selected ponds and small reservoirs (SWR) in areas of southern and central Moravia and the Vysočina Region was carried out in 2013 to 2015.