groundwater

Groundwater formation in urban areas regarding peripheral parts of Prague

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn Podzemní voda je nedílnou součástí hydrosféry a hydrologického cyklu ve zdravé krajině, která je schopna lépe odolávat hydrologickým extrémům, jako jsou povodně nebo dlouhodobé sucho. Hlavním zdrojem podzemní vody jsou srážky. V urbanizovaných oblastech je… Read more »

Baseflow evolution from the part of Bohemian-Moravian Highlands

This article is focused on evolution of baseflow from part of the Bohemian-Moravian Highlands. This is a topical issue and, given the current situation, is also often discussed. The problem of groundwater and its recharge is an important (not only) hydrogeological problem, as climatic conditions in recent years, especially low precipitation, have a negative impact on groundwater recharge.