Články autora

History and future development of rainfall-runoff characteristics on the outskirts of Prague

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn Tento příspěvek prezentuje studii vývoje srážkoodtokových charakteristik v šesti povodích na okraji Prahy od roku 1920 s výhledem do roku 2050. Kvůli neexistujícímu dlouhodobému monitoringu bylo hodnocení provedeno prostřednictvím srážkoodtokového modelování v prostředí HEC-HMS. Klíčovým… Read more »

Groundwater formation in urban areas regarding peripheral parts of Prague

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn Podzemní voda je nedílnou součástí hydrosféry a hydrologického cyklu ve zdravé krajině, která je schopna lépe odolávat hydrologickým extrémům, jako jsou povodně nebo dlouhodobé sucho. Hlavním zdrojem podzemní vody jsou srážky. V urbanizovaných oblastech je… Read more »

Study on the assessment of the effect of nature-friendly measures in the Olešná in Pelhřimov catchment area using the BILAN, HEC-HMS and HYPE models

A catalogue of natural restoration measures was created within several research programs under Ministry of the Environment of the Czech Republic, especially in the program for hydrological draught mitigation. As a next step suitable catchments for their application were identified. With use of hydrological models, the effect of designed restoration measures on three aspects of hydrological regime was assessed.

Response variability of selected hydrological models to typical temporal distributions of short-term precipitation

The article presents a selection of outcomes of a three-years’ project named “Variability of Short-term Precipitation and Runoff in Small Catchments and its Influence on Water Resources Management“. Its aim was to provide to the public the newly derived typical temporal distributions of subdaily precipitation, also known as design rainfalls.

Classification of small watersheds for the rainfall-runoff modelling in the Czech Republic

This article introduces a classification of small watersheds in the Czech Republic in terms of potential hydrological response to a set of design precipitation time series. Watershed classes as well as precipitation time series were derived as a partial result of a three-year project aimed at the design of typical soil conservation measures and small water management structures

Web services for the provision of design rainfall

In the field of GIS support for hydrological modelling there has been distinct evolution towards so called web services, which enable the users to obtain necessary input data for modelling in a fast and effective way. With respect to design rainfall data – one of the key component – the deficit has been considerable.