hydrological balance

Direct monitoring of water vapor from the free water level of the Vavřinecký pond and its influence on the hydrological balance

With increased average air temperature, there is an increase in water vapour from a water surface. Between 2020 and 2022, evaporation from the water surface was observed with a floating evaporimeter at Vavřinecký pond in the Central Bohemian region. A floating evaporimeter monitors evaporation from the water surface along with basic meteorological quantities directly on the surface of the water reservoir, so its results should be more accurate than calculations based on data from nearby meteorological stations. The results show that in all three years evaporation exceeded precipitation by more than 100 mm between April and September. However, the issue of the influence of small water reservoirs on the hydrological balance is a very complex topic, where the assessment of negative and positive effects is not always black and white and requires detailed investiga-tion.

The current version of the BILAN model

BILAN je celistvý konceptuální model v denní/měsíční struktuře (schéma je uvedeno na obr. 1), simulující složky hydrologické bilance na povodí. Přestože jeho vývoj byl nastartován ve VÚV TGM již počátkem devadesátých let minulého století, jde o model, který je v České republice stále standardně používán a zůstává přístupný laické i odborné veřejnosti. Například je nedílnou součástí řešení aplikace/systému HAMR [1], ale byl použit i jinde [2–4]. Mezi hlavní výhody modelu oproti jiným řešením patří interní kalibrační algoritmy, možnost přímého vkládání dat o užívání vod a nízká výpočetní náročnost vhodná pro variantní simulování (např. dopadů klimatické změny na vodní režim).

Drought in the Upper Metuje Basin in 2014–2019

In the years 2014–2019, there was a historic drought in the Czech Republic. The Department of Hydrology and Hydrogeology of the T. G. Masaryk Water Research Institute has been carrying out long-term hydrological and hydrogeological observations in the upper Metuje basin where this drought manifested itself significantly. The upper part of the catchment area of the Metuje River is located in the Police Cretaceous basin geological formation.

HAMR: Online drought management system – operational management during a dry episode

Increasing occurrence of drought periods in the Czech Republic has highlighted a necessity of legislation modification. At the same time, a need has emerged for tools supporting decision making and water resources management at various levels during the drought periods.

Changes in the hydrological balance caused by climate change impacts in the Karlovy Vary district

In the Karlovy Vary district, areas with lack of drinking and industrial water were identified. Since 2015, in cooperation of TGM WRI, p. r. i., and state enterprise Povodí Ohře a project called „Increasing water resources availability in selected regions of Karlovy Vary district“ is financed