List of articles from – 5/2019

Ing. Miroslav Kněžek, CSc., died

Ing. Miroslav Kněžek, CSc., who worked at the TGM Water Research Institute, p.r.i., for almost four decades and who has contributed significantly to that the TGM WRI is respected authority in the field of hydrology and hydrogeology.

Water recreation in Prague from history to the present days

Náhled do historie ukázal, že rekreace u vody, jako záliba k trávení volného času, byla odedávna rozšířena i v Praze, kde byly velmi oblíbené, dnes již zaniklé, říční plovárny. Na historický průzkum navázal v projektu „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“ zcela aktuální průzkum potenciálních možností rozšíření míst ke koupání a rekreace u vody na území Prahy.

Activities of the Civic Forum of the Water Management Research Institute in 1989 and 1990

Organizační a dislokační struktura pražských složek Výzkumného ústavu vodohospodářského (VÚV) byla v roce 1989 dosti členitá. Skládal se jednak z tradičních složek vodohospodářského výzkumu, označovaného souhrnně úsek 20 se sídlem v Podbabě, experimentální skupina věnující se problematice čištění odpadních vod byla umístěna v prostorách budovy v Papírenské ulici.