Články autora

Influence of the revision of ČSN 75 7713 (2015) on the results of abiosestone determination

It is shown in the article, how the revision of the Czech methodical standard for abioseston analysis in water ČSN 75 7713 from December 2015 and the lowering of the limit value for abioseston in the Decree No. 252/2004 Coll. (drinking water quality) from 10 to 5% influenced results of routine laboratories.

Use of Earth remote sensing methods to monitor the condition of bathing sites

The Ministry of Health in cooperation with other related bodies compiles, on an annual basis, the List of outdoor bathing sites on surface waters where the bathing service is offered by the operator, and other surface waters used for bathing. It is compiled based on the long-term monitoring, performed, exclusively as in-situ measurements, by the regional hygiene stations. With respect to the fact that this way of monitoring is not only time-consuming but also financially demanding, the need for minimizing these expenses naturally arises.

Vodní rekreace v Praze od historie po současnost

Náhled do historie ukázal, že rekreace u vody, jako záliba k trávení volného času, byla odedávna rozšířena i v Praze, kde byly velmi oblíbené, dnes již zaniklé, říční plovárny. Na historický průzkum navázal v projektu „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“ zcela aktuální průzkum potenciálních možností rozšíření míst ke koupání a rekreace u vody na území Prahy.