water supply

Will summer flows in watercourses be a half lower by 2060?

The increase in potential evapotranspiration due to warming is quite often used as an indicator of ongoing and predicted changes in the hydrological balance. However, without assessing its effect in basins with different precipitation regimes, it is not correct to consider a change in potential evapo-transpiration as an increase in actual evapotranspiration or a decrease in runoff.

Optimization network model of water management systems

The paper describes software aimed at analysing water management infrastructure and identifying critical points for water supply and assessing possible measures aimed at optimising the water supply function of the water management system. The computational procedures integrate the evaluation of the hydrological characteristics of the area, the parameters of the water management and water supply systems and the water supply requirements. The solution uses graph theory and network flow optimization (out-of-kilter algorithm is applied). The program is implemented as a PC application and equipped with a user interface.

Centrum Voda (Center Water)

Centrum Voda je výzkumný projekt, který hledá řešení problémů vyplývajících z klimatické změny a jejího vlivu na vodní poměry. Snažíme se nalézat odpovědi na základní otázky, jestli dokážeme zajistit dostatek kvalitní vody nejen pro potřeby člověka, ale i pro naši krajinu, zda se zvládneme vyrovnat s přívalovými povodněmi a jak dále snižovat znečištění vodního prostředí.

Centrum Voda

 This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Hlavní zaměření: Adaptace společnosti a vodních ekosystémů na změny klimatu Centrum Voda je výzkumný projekt, který hledá řešení problémů vyplývajících z klimatické změny a jejího vlivu na vodní poměry. Snažíme se nalézat odpovědi na základní otázky, jestli dokážeme zajistit dostatek… Read more »

Water towers – research project mapping the development and a form of tower water reservoirs on our territory

The paper presents a summary of input information about the research project Water towers – identification, documentation, presentation, new use. It deals with the development of tower water reservoirs in the present territory of the Czech Republic from the beginning of their creation to the present.