Czech Republic

Interview with Ing. arch. Eva Dvořáková and Ing. arch. Tereza Bartošíková, Ph.D., about protection of technical and industrial cultural heritage in the Czech and Slovak Republik

As part of the December issue of VTEI, which is entirely devoted to the topic of technical and industrial cultural heritage and the “Programme of applied research and development of national and cultural identity (NAKI II)” of the Ministry of Culture, we asked for an interview with two specialists in this field, Ing. arch. Eva Dvořáková from the National Heritage Institute (Národní památkový ústav, NPÚ) and Ing. arch. Tereza Bartošíková, Ph.D., from the Monuments Board of the Slovak Republic (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, PÚ SR).

Grey water footprint of pollution discharged from wastewater treatment plants in the Czech Republic registered in the water balance in the period 2002–2018 – data set

Koncept vodní stopy byl představen v roce 2002 [1] a dnes je jedním z rozšířených nástrojů pro hodnocení udržitelnosti užívání vodních zdrojů [2]. Vodní stopa patří do rodiny environmentálních stop [3], které umožňují podívat se na problémy užívání přírodních zdrojů z jiné perspektivy. Šedá vodní stopa je kvalitativní ukazatel převádějící vypouštěné znečištění na objem vody potřebný k jeho naředění na koncentrace neškodné pro životní prostředí [4].