water management

On the issue of authenticity of water management structures

Authenticity, in the sense of credibility or truthfulness, is one of the key categories in heritage management. This paper focuses on the question of authenticity in relation to industrial heritage, specifically water management structures. In the case of these structures, emphasis is usually placed on authenticity of function, but two further types of authenticity are equally important: authenticity of material substance or form (in relation to the original design and the structure built on its basis), and authenticity as a consequence of historical evolution. The paper presents an analysis of four model examples of water management structures that are either legally protected heritage sites or have been proposed as candidates for legal protection. The analysis of their heritage values provides insights into the individual categories of authenticity and enables the formulation of principles for managing sites of heritage value.

Professional events in 2015

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Přinášíme Vám přehled odborných akcí z oboru vodního hospodářství konaných v roce 2015 a také poslední akce konané v tomto roce, na které se můžete ještě zaregistrovat. Organizační garance většiny dále uvedených odborných akcí náleží Ing. Václavu… Read more »

Memory of Ing. Bohumil Müller

Ve věku nedožitých 87 let zemřel Ing. Bohumil Müller, nesporně nepřehlédnutelná osobnost ve vodním hospodářství, v oboru, jemuž od absolutoria na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT věnoval podstatnou část svého života, svých odborných znalostí a zkušeností.

Assessment of responsible water management in industrial enterprises

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Nebývalé množství srážek, které se v České republice vyskytly v první polovině letošního roku, dávají alespoň laické veřejnosti zapomenout na problémy se suchem a nedostatkem vody z předchozích let. I přesto zůstává sucho problémem, na který je zapotřebí se připravit. V odborné literatuře… Read more »

Interview with Ing. Zbyněk Folk, General Manager of The Ohře River Basin, State-Owned Company

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Generálním ředitelem státního podniku Povodí Ohře jste se stal v květnu 2019. Po vašem nástupu do funkce v něm došlo k řadě změn. Které z nich byste označil za největší a jaké cíle si kladete do dalších let? Státní podnik Povodí Ohře… Read more »

Dams and aquatic invertebrates

The construction of water dams fundamentally changes nature and landscape not only in the flooded areas but also out of them, including all structures and links and leading to habitat loss. Three characteristically different South Moravian water reservoirs – the Vranov Dam, the Brno Dam and system of water reservoirs of Nové Mlýny have been studied in the project “Submerged cultural and natural heritage of South Moravia” (DF13P01OVV012) supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.