land-use

The analysis of agricultural landscape development shown on selected cadastral districts in the upper part of the Výrovka River basin

V tomto článku jsou ve vybraných katastrálních územích s převažující plochou zemědělské půdy porovnávány aktuální land use a struktura krajiny s historickým stavem z podkladů Císařských povinných otisků stabilního katastru. Jsou zde nastíněny možnosti využití analýz historického vývoje krajiny ke krajinné obnově v zemědělských oblastech, zejména s ohledem na obnovu mokřadních ekosystémů a revitalizaci vodních toků.

Hydrological modeling of precipitation­‑runoff process in the “Husí potok“ basin

The aim of the project “QJ1520268 The new procedures of optimization system integrated protection area in the context of their economic sustainability“ is to create a design optimized system of anagement of water and soil resources in the long term, including balancing the soil‑plant‑atmosphere system and also in order to reduce the impact of climate change on agricultural ecosystem, which is highly topical issue today.

Assessment of the relationship between water quality and functions of small water reservoirs

Small water reservoirs are one of the principal elements of agricultural landscape in the Central European context. The monitoring of the quality of aquatic environment of selected ponds and small reservoirs (SWR) in areas of southern and central Moravia and the Vysočina Region was carried out in 2013 to 2015.