adaptation measures

Multi-Criteria Analysis of the Dyje basin

This article deals with applications of the specific method of multicriteria analysis (MCA) and its use in the identification of areas within the Czech Republic where adaptation measures to the consequences of climate change would be most effective. MCA was chosen due to its comprehensive approach and the simplicity of working with available data in the Czech Republic. The first MCA have already been applied in the Pilsen and Pardubice Regions within the framework of the creation of the strategic document Regional Strategy of Adaptation Measures (Regionální strat-egie adaptačních opatření, ReSAO), whose aim was to assess the vulnerability of the entire area of these regions. The results from both strategies are expedient from the point of view of drafting adaptation measures, and it was therefore decided to use MCA as part of a larger project in the Dyje basin.

Planned restoration of aquatic ecosystems in Prague 4

Prague 4 district in accordance with the National Action Plan for Adaptation to Climate Change [1], Concept for Protection from the Effects of Drought of the Czech Republic [2], Strategy for Adaptation of the Capital City of Prague to Climate Change [3] and Methodology for Rainwater Management in the City [4, 5], similarly to other progressive-minded parts of Prague, is preparing investment actions to support and strengthen green-blue infrastructure in the city. One of the most visible measures with truly demonstrable effects on the support of biodiversity and water retention in the landscape is the restoration of aquatic ecosystems.

Project CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380 “Analysis of adaptation measures to mitigate impacts of climate change and urbanization on the water regime in the area of external Prague”

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Rádi bychom vás seznámili se základními údaji o projektu, který byl řešen v období 2018–2020 v rámci operačního programu Praha – pól růstu. Za tímto textem jsou pak uvedeny články zabývající se již specifickými tématy, jež byla… Read more »

Centrum Voda (Center Water)

Centrum Voda je výzkumný projekt, který hledá řešení problémů vyplývajících z klimatické změny a jejího vlivu na vodní poměry. Snažíme se nalézat odpovědi na základní otázky, jestli dokážeme zajistit dostatek kvalitní vody nejen pro potřeby člověka, ale i pro naši krajinu, zda se zvládneme vyrovnat s přívalovými povodněmi a jak dále snižovat znečištění vodního prostředí.