precipitation

Will summer flows in watercourses be a half lower by 2060?

The increase in potential evapotranspiration due to warming is quite often used as an indicator of ongoing and predicted changes in the hydrological balance. However, without assessing its effect in basins with different precipitation regimes, it is not correct to consider a change in potential evapo-transpiration as an increase in actual evapotranspiration or a decrease in runoff.

The alternative detemination of R-factor (Rainfall erosivity factor) in the Husí Creek catchment

Hodnocení erozní účinnosti deště je v současnosti těžištěm výzkumu v oblasti stanovení erozního ohrožení půdy. V rámci empirického modelování pomocí modelů rodiny USLE (the Universal Soil Loss Equation) je erozní účinnost deště reprezentována tzv. R faktorem, jehož hodnotu lze stanovit řadou doporučených postupů. Tento článek představuje možné alternativní způsoby určení hodnoty R faktoru na základě ročních a měsíčních sum srážkových úhrnů.

Hydrological modeling of precipitation­‑runoff process in the “Husí potok“ basin

The aim of the project “QJ1520268 The new procedures of optimization system integrated protection area in the context of their economic sustainability“ is to create a design optimized system of anagement of water and soil resources in the long term, including balancing the soil‑plant‑atmosphere system and also in order to reduce the impact of climate change on agricultural ecosystem, which is highly topical issue today.