VTEI-45-titleNové možnosti modelu BILAN

Adam Vizina, Stanislav Horáček, Martin Hanel

Možnosti zmírnění dopadů změny klimatu využitím území chráněných pro akumulaci povrchových vod

Roman Kožín, Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Martina Peláková, Adam Vizina, Pavel Treml

Zkušenosti s měřením vodních stavů ve vodoměrných stanicích VÚV (s využitím soustavy tlakových čidel)

Tomáš Hrdinka

Definování zranitelných oblastí z hlediska nedostatku vody na území České republiky

Adam Beran, Martin Hanel

Pozorované změny složek hydrologické bilance z hlediska využitelných vodních zdrojů

Radek Vlnas

Pozorování výparu a dalších meteorologických veličin ve stanici Hlasivo

Adam Beran

Hydrologické sucho v podzemních vodách

Eva Soukalová, Radomír Muzikář

Rozhovor s ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem na téma sucho

Eva Soukalová, Radomír Muzikář

Vznik a činnost meziresortní komise VODA–SUCHO

Tomáš Hrdinka

Voda pohledem společnosti HEINEKEN

Jiří Hauptmann

Představení Global Water Partnership

Jonáš Rieder

Události z České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti