Předseda Redakční a vědecké rady:

 • Ing. Libor Ansorge, Ph.D.
  VÚV TGM, v. v. i., Praha (Česká republika)
  ORCID: 0000-0003-3963-8290

Redakční rada (v abecedním pořadí)

 • Mgr. Róbert Chriašteľ
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Banská Bystrica (Slovenská republika)
 • doc. Ing. Michaela Danáčová, Ph.D.
  Stavebná fakulta, STU v Bratislave (Slovenská republika)
  ORCID: 0000-0002-5789-5365
 • RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
  Český hydrometeorologický ústav, Praha (Česká republika)
  ORCID: 0000-0002-6860-464X
 • doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
  České vysoké učení technické, Praha (Česká republika)
  ORCID: 0000-0001-6702-5235
 • doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
  Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava (Česká republika)
  ORCID: 0000-0002-6370-6874
 • Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.
  Český hydrometeorologický ústav, Praha (Česká republika)
  ORCID: 0000-0001-9637-6237
 • Ing. Jiří Kučera
  VÚV TGM, v. v. i., Praha (Česká republika)
  ORCID: 0000-0002-7540-4750
 • PharmD. Markéta Marvanová, Ph.D., BCGP, BCPP, FASCP 
  Pacific University School of Pharmacy, Hillsboro, Oregon (USA)
  ORCID: 0000-0003-4998-8921
 • Ing. Martin Pavel
  Sweco Hydroprojekt, a. s. (Česká republika)
  ORCID: 0009-0009-8459-3985
 • Ing. Jana Poórová, PhD.
  Slovenský hydrometeorologický ústav, Praha (Česká republika)
  ORCID: 0000-0002-0984-909X
 • Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.
  Ostravská univerzita (Česká republika)
  ORCID: 0000-0001-6115-2217
 • Dr. Ing. Antonín Tůma
  Povodí Moravy, s. p. (Česká republika)
 • Mgr. Lukáš Záruba
  Ministerstvo životního prostředí, Praha (Česká republika)
 • Ing. Marcela Zrubková, Ph.D.
  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. (Česká republika)

Vědecká rada (v abecedním pořadí)

 • prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
  VÚV TGM, v. v. i., Praha (Česká republika)
  ORCID: 0000-0001-8317-6711
 • prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
  Karlova univerzita v Praze (Česká republika)
  ORCID: 0000-0002-2547-307X
 • prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
  ČZU, Praha (Česká republika)
  ORCID: 0000-0001-7236-8064
 • RNDr. Petr Kubala
  Povodí Vltavy, s. p. (Česká republika)
  ORCID: 0000-0002-8945-6922
 • Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D.
  VÚV TGM, v. v. i., pobočka Ostrava (Česká republika)
  ORCID: 0000-0002-5867-0985
 • Ing. Michael Trnka, CSc.
  Aquatis, a. s. (Česká republika)
 • Dr. rer. nat. Slavomír Vosika
  MKOL (Spolková republika Německo)

Redakce

 • Šéfredaktor: Ing. Josef Nistler (vedoucí redaktor) – VÚV TGM, v. v. i.
 • Odborné redaktorky: Mgr. Zuzana Řehořová – VÚV TGM, v. v. i.
  Mgr. Hana Beránková – VÚV TGM, v. v. i.