16.–17. 3. 2017

Voda Zlín 2017

XXI. ročník mezinárodní vodohospodářské konference. Spoluorganizátory konference jsou od jejího počátku společnosti VODING Hranice, s. r. o.,  a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

Místo konání: hotel Moskva, Zlín

Info: www.vodovod.info


22. 3. 2017

Světový den vody

Motto Světového dne vody je pro tento rok Waste Water.

Místo konání: Kongresový sál, Praha

Info: www.vrv.cz


30.–31. 3. 2017

Odpad zdrojem 2017

Konference se věnuje implementaci principů oběhového hospodářství na komunální úrovni. Je reakcí na aktuální legislativní změny a na balíček o oběhovém hospodářství.

Místo konání: hotel Fabrika, Humpolec

Info: www.incien.org/odpad-zdrojem-2017


18.–20. 4. 2017

Hydrologie malého povodí

Již šestá konference s mezinárodní účastí se bude konat v sídle ČVTVHS, z. s.,  na Novotného lávce v sálech 213 a 217.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


3. 5. 2017

seminář VaK

Seminář bude zaměřený na ekonomiku VaK a bude se konat na Novotného lávce v sále 319. Odborným garantem bude Ing. Jan Plechatý, člen výboru a předseda představenstva VRV a. s.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


3.–4. 5. 2017

Radiologické metody v hydrosféře 17

Konference se budeme zabývat změnami v legislativě: nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., vyhláška č. 360/2016 Sb., vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Místo konání: hotel Zlatá hvězda, Litomyšl


17.–18. 5. 2017

Sedimenty vodných tokov a nádrží

Jedná se o osmou konferenci tohoto zaměření s mezinárodní účastí. Odborným garantem je Ing. Pavel Hucko, CSc., předseda Slovenské vodohospodářské společnosti a přední pracovník Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislavě.

Místo konání: Bratislava

Info: www.cvtvhs.cz


23.–24. 5. 2017

Setkání vodohospodářů

Cílem konference je odborné setkání a výměna zkušeností mezi pracovníky z celé České republiky, kteří pracují na úseku vodního hospodářství a působí ve státních orgánech a organizacích či v soukromých organizacích.

Místo konání: hotel U Kata, Kutná Hora

Info: www.vodakh.cz


24. 5. 2017

Valná hromada ČVTVHS, z. s.

Zasedání se bude konat v sále 319 a bude stejně jako loni nevolební.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


12.–14. 7. 2017

INDOWATER 2017

Již 13. expo a fórum INDOWATER bude probíhat na téma vody a nakládání s odpadními vodami.

Místo konání: Jakarta, Indonésie

Info: www.indowater.merebo.com


11.–15. 9. 2017

18th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles

Mezinárodní konference, jejímž hlavním organizátorem je Ústav hydrodynamiky AV ČR s odbornou garancí prof. Ing. Pavla Vlasáka, DrSc., nám. ředitele ÚH AV ČR.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


12.–13. 9. 2017

Hydroanalytika 2017

Konference zaměřená na zkušenosti v analytické chemii vod

Místo konání: hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Info: www.cslab.cz


12.–14. 9. 2017

WATEC Israel 2017

Mezinárodní odborná konference a výstava

Místo konání: Konferenční centrum v Tel Avivu, Izrael

Info: www.watec-israel.com


19.–21. 9. 2017

Pitná voda 2017

XVII. ročník konference s mezinárodní účastí pro pracovníky z oboru vodárenství, vodovodů, ale také i studenty na téma problematiky pitné vody.

Místo konání: Trenčianske Teplice

Info: www.vodovod.info


20.–22. 9. 2017

VODA 2017

Bienální konference

Místo konání: Poděbrady

Info: www.czwa.cz


25.–26. 9. 2017

WASTES

Čtvrtý ročník mezinárodní konference týkající se zpracování odpadů, jeho řešení a příležitostí s nakládáním odpadů.

Místo konání: Porto, Portugalsko

Info: www.wastes2017.org


27.–29. 9. 2017

Isotope-based studies of water partitioning and plant-soil interactions in forested and agricultural environments

Cílem tohoto semináře je dát dohromady vědce s různým zázemím (např. hydrologie, pedologie, fyziologie rostlin), avšak společnými zájmy výzkumu, které používají stabilní izotopy vody jako stopovačů ke studiu dělení vody v různých prostředích.

Místo konání: Villa Montepaldi, San Casciano in Val di Pesa, Florencie, Itálie

Info: www.gesaaf.unifi.it


3.–4. 10. 2017

Vodní nádrže

Povodí Moravy, s. p., ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností, dalšími státními podniky Povodí a partnery pořádá čtvrtý ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí.

Místo konání: hotel Holiday Inn, Brno

Info: www.vodninadrze.pmo.cz


25. 10. 2017

Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIII

Seminář s odbornou garancí RNDr. Jitky Novotné z GEOtestu, a. s., Brno.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


13. 11. 2017

Seminář Adolfa Patery (SAP 2017)

Seminář bude zaměřen na extrémní hydrologické jevy v povodích. Tradičním odborným garantem semináře bude doc. Ing. Pavel Fošumpaur, člen výboru a vedoucí pracovník Katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT.

Místo konání: ČVTVHS, z. s.

Info: www.cvtvhs.cz


21.–22. 11. 2017

Vodní toky

Tradiční konference s mezinárodní účastí. Hlavním organizátorem je VRV a. s.

Místo konání: hotel Černigov, Hradec Králové

Info: www.vrv.cz