16. září – 9. říjen 2022

Ekologické dny Olomouc 2022

Pořadatel: Centrum ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov

Místo konání: Olomouc

Více informací zde – www.ekologickednyolomouc.cz


20. – 26. září 2022

Evropský týden udržitelného rozvoje

Záštita v ČR: Kampus Hybernská, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, České priority a Česká centra

Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropský festival akcí pořádaných ve formě přednášek, diskuzí, výstav či sousedských setkání ve dnech 18.–8. října 2022 a propagujících myšlenky udržitelného rozvoje a spolu s ním i organizace a jednotlivce, kteří udržitelně žijí.

Více informací zde – https://www.tydenudrzitelnosti.cz/


29. září 2022

Webinář Energetická náročnost ČOV

1. díl – Úvod do problematiky

Pořadatel: CzWA – odborné skupiny Energie a odpadní vody (EOV) a Technologická zařízení vodárenství a čistírenství (TZVČ)

Místo konání: on-line

Více informací zde – https://www.czwa.cz/webinar-energeticka-narocnost-cov-1-dil-s-nazvem-uvod-do-problematiky-CZ549 


29. – 30. září 2022

Meeting of the EU Nature and Biodiversity Directors

(Pravidelné setkání ředitelů zodpovědných za oblast ochrany přírody v jednotlivých členských státech EU)

Hlavní téma: Obnova přírody a péče o chráněná území

Pořadatel: Česká republika jako předsednický stát Rady EU

Místo konání: Praha, hotel Diplomat

Více informací zde – https://www.mzp.cz/cz/biodiverzita_setkani_reditelu


26. – 27. říjen 2022

Konference Vodní nádrže 2022

Pořadatel: Povodí Moravy, s. p.

Místo konání: Brno

Okruhy témat:

  • transformace průtoků v nádržích
  • manipulace, technické problémy nádrží
  • zdroje a transport živin v povodí nádrží
  • eutrofizace
  • ochrana vodních zdrojů

Více informací zde – http://vodninadrze.pmo.cz/


29. listopad – 2. prosinec 2022

Digital Water Summit

Pořadatel: International Water Association

Místo konání: Bilbao, Španělsko

Více informací zde – https://digitalwatersummit.org/


6. – 8. prosinec 2022

Processes in Biofilms, Fundamentals to Applications

Pořadatel: International Water Association

Místo konání: Phuket, Thajsko

Více informací zde – https://iwabiofilms2020.org/


15. – 19. leden 2023

13th IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse

Hlavní téma: Water Reuse: Overcoming the Challenges of Growth and Climate Change

Pořadatelé: International Water Association a Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI)

Místo konání: Chennai, Indie

Více informací zde – https://iwareuse2023.com/


22. únor – 4. březen 2023

UN 2023 Water Conference

Pořadatel: United Nations

Místo konání: New York

Více informací zde – https://sdgs.un.org/conferences/water2023


28. březen 2023

Seminář Úspory vody a energie ve vodárenství

Pořadatel: Asociace pro vodu ČR, z. s.

Místo konání: Soběslav

Více informací zde – https://www.czwa.cz/


11.– 12. říjen 2023

Magdeburský seminář o ochraně vod 2023 – „Extrémní hydrologické jevy a jejich dopady v povodí Labe“

Pořadatel: Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)

Místo konání: Karlovy Vary

Okruhy témat:

  •  omezení následků hydrologických extrémů,
  •  dopady změny klimatu na vodní zdroje a ekosystémy,
  •  rekultivace území po důlní činnosti,
  •  polutanty a jejich dynamika ve vodním prostředí.

Termín odevzdání anglických abstraktů přednášek a abstraktů: nejpozději do 13. ledna 2023.

Více informací zde – www.ikse-mkol.org


19. – 23. červen 2024

16th International Conference on Urban Drainage

Pořadatel: Delft University of Technology

Místo konání: Delft University of Technology, Delft NL

Více informací zde – https://icud2024.org/