4. – 5. 10. 2021

Konference ENVIRO 2021

Hlavním cílem konference je výměna praktických i legislativních zkušeností obou zemí na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu, problematiky EIA a integrované prevence nebo BREF/BAT technologií.

Na konferenci opět vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických podniků.

Místo konání: Horský hotel Sepetná, 739 14 Ostravice

Info: www.envirokonference.cz


7. – 8. 10. 2021

Magdeburský seminář o ochraně vod 2020 – změna termínu

Magdeburský seminář o ochraně vod 2020 se uskuteční pod názvem „Revitalizace vod a vodní režim v povodí Labe“.

Místo konání: Dessau

Info: www.mgs2020.de


2. – 5. 11. 2021

Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021 online

Webová konference bude mít tři části vysílané postupně:

  • 2. 11. 2021 Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací: České vodárenství v EU kontextu – současnost a vývoj / setkání se zástupci nejvýznamnějších regulátorů oboru vodárenství
  • 3. 11. 2021 Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací: Pitná voda
  • 5. 11. 2021 Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací: Odpadní vody

Místo konání: online

Info: www.sovak.cz/cs/akce/webkonference-provoz-vodovodu-kanalizaci-2021


3. – 4. 11. 2021

Podzemní vody ve vodárenské praxi 2021

Pořadatelé: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., FINGEO s.r.o. a STUDIO AXIS spol. s r.o.

Hlavním tématem 7. ročníku konference jsou STANDARDY VODÁRENSKÝCH JÍMACÍCH OBJEKTŮ A OCHRANY JÍMANÉ VODY.

Místo konání: Hotel Studánka, Rychnov nad Knežnou

Info: www.sovak.cz/cs/akce/podzemni-vody-ve-vodarenske-praxi-2021


4. 11. 2021

Konference Centrum Voda

S žádostí o registraci se obracejte na email koordinátora projektu Centrum Voda – petr.brezina@vuv.cz.

Místo konání: Národní technická knihovna

Info: www.centrum-voda.cz/aktuality/centrum-voda-pozvanka-na-konferenci


9. 11. 2021

Nové trendy v čistírenství 2021

XXIV. ročník konference, organizátorem akce je ENVI-PUR, s. r. o.

Místo konání: Soběslav

Info: www.sovak.cz/cs/seminare/nove-trendy-v-cistirenstvi


23. – 24. 11. 2021

Vodní toky 2021

VRV a.s. spolu s Povodím Labe a ČVTVS jsou hlavnímy organizátory odborné konference s mezinárodní účastí VODNÍ TOKY, která se koná každoročně na podzim, již od roku 2002.

Místo konání: Hotel Černigov v Hradci Králové

Info: www.vrv.cz/reference-sluzby-konference-vodni-toky-sazavsky-seminar


3. – 4. 3. 2022

9. konference „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod“

Konference byla přesunuta z roku 2021 z důvodu nejistých pandemických opatření na 1. čtvrtletí 2022. Konference se bude konat tradičně v hotelu Panorama v Blansku.

Místo konání: Hotel Panorama v Blansku

Info: www.czwa.cz/9-konference-reseni-extremnich-pozadavku-na-cisteni-odpadnich-vod


30. 5. – 3. 6. 2022

IFAT – změna termínu

Přední Světový veletrh  zabývající se nakládáním s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami

Místo konání: Messe München

Info: www.ifat.de/en/


15. – 16. 6. 2022

Konference Kaly a odpady

Další úspěšný ročník konference Kaly a odpady se bude konat v Brně ve dnech 15.-16. června 2022.

Místo konání: Brno

Info: www.czwa.cz/konference-kaly-a-odpady-CZ


19. – 22. 6. 2022

IWA Water Loss Conference

CzWA bude od 19. do 22. června 2022 hostit bienální konferenci IWA Water Loss. Jedná se o prestižní akci, na které se očekává účast více jak 300 účastníků z celého světa.

Předběžně má konference navrženy tyto tematické okruhy:
•    Řešení ztrát vody ve spojení s chytrými městy a Smart meteringem
•    Pokročilé techniky snižování ztrát
•    Klimatická změna a udržitelné vodárenství
•    Rekonstrukce sítí – technické a finanční souvislosti
•    Strategie snižování ztrát vody
•    Měřící úseky a optimalizace tlaku
•    Ekonomické aspekty ztrát vody
•    Sociální dopady a veřejné mínění

Místo konání: Praha

Info: www.czwa.cz/iwa-water-loss-conference