15. – 19. leden 2023

13th IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse

Hlavní téma: Water Reuse: Overcoming the Challenges of Growth and Climate Change

Pořadatelé: International Water Association a Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI)

Místo konání: Chennai, Indie

Více informací zde – https://iwareuse2023.com/


22. únor – 4. březen 2023

UN 2023 Water Conference

Pořadatel: United Nations

Místo konání: New York

Více informací zde – https://sdgs.un.org/conferences/water2023


9. – 10. březen 2023

Vodohospodářská konference VODA ZLÍN 2023

Pořadatel: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Místo konání: Zlín

Více informací zde – https://www.smv.cz/aktuality/vodohospodarska-konference-voda-zlin-2023/


28. březen 2023

Seminář “Úspory vody a energie ve vodárenství”

Pořadatel: Asociace pro vodu ČR, z. s.

Místo konání: Soběslav

Více informací zde – https://www.czwa.cz/


23.–25. květen 2023

Vodovody – kanalizace. 22. mezinárodní vodohospodářská výstava

Pořadatel: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s.

Místo konání: Praha

Více informací zde – https://www.vystava-vod-ka.cz/


20.–22. září 2023

15. bienální konference VODA 2023

Pořadatel: Asociace pro vodu ČR (CzWA)

Místo konání: Kongresové centrum Zámecké návrší, Litomyšl

Více informací zde – https://www.bienalkaczwa.cz/


11.– 12. říjen 2023

Magdeburský seminář o ochraně vod 2023 – „Extrémní hydrologické jevy a jejich dopady v povodí Labe“

Pořadatel: Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)

Místo konání: Karlovy Vary

Okruhy témat:

  •  omezení následků hydrologických extrémů,
  •  dopady změny klimatu na vodní zdroje a ekosystémy,
  •  rekultivace území po důlní činnosti,
  •  polutanty a jejich dynamika ve vodním prostředí.

Termín odevzdání anglických abstraktů přednášek a abstraktů: nejpozději do 13. ledna 2023.

Více informací zde – www.ikse-mkol.org


19. – 23. červen 2024

16th International Conference on Urban Drainage

Pořadatel: Delft University of Technology

Místo konání: Delft University of Technology, Delft NL

Více informací zde – https://icud2024.org/