23.–25. květen 2023

Vodovody – kanalizace, 22. mezinárodní vodohospodářská výstava

Pořadatel: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s.

Místo konání: Praha

Více informací zde – https://www.vystava-vod-ka.cz/


20.–22. září 2023

15. bienální konference VODA 2023

Pořadatel: Asociace pro vodu ČR (CzWA)

Místo konání: Kongresové centrum Zámecké návrší, Litomyšl

Více informací zde – https://www.bienalkaczwa.cz/


11.– 12. říjen 2023

Magdeburský seminář o ochraně vod 2023 – „Extrémní hydrologické jevy a jejich dopady v povodí Labe“

Pořadatel: Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)

Místo konání: Karlovy Vary

Okruhy témat:

  •  omezení následků hydrologických extrémů,
  •  dopady změny klimatu na vodní zdroje a ekosystémy,
  •  rekultivace území po důlní činnosti,
  •  polutanty a jejich dynamika ve vodním prostředí.

Termín odevzdání anglických abstraktů přednášek a abstraktů: nejpozději do 13. ledna 2023.

Více informací zde – https://www.ikse-mkol.org/cz/themen/magdebursky-seminar-o-ochrane-vod/mgs-2023


11.– 12. říjen 2023

Konference Vodní toky 2023

Pořadatel: VRV a. s., Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.

Místo konání: Hradec Králové

Více informací zde – https://konference.vrv.cz/


19. – 23. červen 2024

16th International Conference on Urban Drainage

Pořadatel: Delft University of Technology

Místo konání: Delft University of Technology, Delft NL

Více informací zde – https://icud2024.org/