3. – 4. 3. 2022

Konference “Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod”

Pořadatelé: CzWA – Asociace pro vodu, z. s.

9. ročník konference o problematice čištění odpadních vod.

Místo konání: Hotel Panorama, Blansko

Info: www.czwa.cz/9-konference-reseni-extremnich-pozadavku-na-cisteni-odpadnich-vod


30. 5. – 3. 6. 2022

IFAT – The World’s Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management

Pořadatelé: Messe München GmbH

Přední světový veletrh  zabývající se nakládáním s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami.

Místo konání: Messegelände, München

Info: www.ifat.de/en/


31. 5. – 1. 6. 2022

Vodní toky 2021

Pořadatelé: VRV a. s., státní podnik Povodí Labe, ČVTVS a partneři

18. ročník odborné konference s mezinárodní účastí Vodní toky.

Hlavními tématy budou:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • řešení extrémních hydrologických jevů
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
  • plánování v oblasti vod

Místo konání: Hotel Černigov, Hradec Králové

Info: https://www.sovak.cz/cs/akce/vodni-toky-2021-presunuto


15. – 16. 6. 2022

Kaly a odpady

Pořadatelé: CzWA – Asociace pro vodu, z. s.

Místo konání: Brno

Info: https://www.czwa.cz/konference-kaly-a-odpady-CZ490


19. – 22. 6. 2022

IWA Water Loss Conference

Pořadatelé: International Water Association – The Water Loss Specialist Group; CzWA – Asociace pro vodu, z. s.

Bienální mezinárodní konference IWA Water Loss, jíž se plánuje zúčastnit více než 300 odborníků z celého světa.

Předběžné návrhy tematických okruhů:
•    řešení ztrát vody ve spojení s chytrými městy a Smart meteringem
•    pokročilé techniky snižování ztrát
•    klimatická změna a udržitelné vodárenství
•    rekonstrukce sítí – technické a finanční souvislosti
•    strategie snižování ztrát vody
•    měřící úseky a optimalizace tlaku
•    ekonomické aspekty ztrát vody
•    sociální dopady a veřejné mínění

Místo konání: Praha

Info: www.waterloss2022.org