6.─7. 9. 2021

 XXIX. Konference podunajských států

XXIX. Konference podunajských států je tradiční mezinárodní vědeckou konferencí určenou především k prezentování výsledků výzkumu v oblasti hydrologie a vodního hospodářství s vazbou na povodí Dunaje. Jednacím jazykem konference je angličtina.

Na Konferenci podunajských zemí bude navazovat Konference českých a slovenských hydrologů „Hydrologické dny“ konaná 9. září 2021. Je možné se obou konferencí zúčastnit.

Místo konání: online

Info: www.danubeconference.eu


9.─10. 9. 2021

Hydrologické dny 2021

Hydrologické dny jsou tradičním setkáním hydrologické obce z České republiky a Slovenska, konajícím se v pětiletém cyklu. Jejich cílem v roce 2021 bude strategická diskuse odborníků na téma „Jak bude vypadat československý hydrolog budoucnosti?“ a obecně, jak by měla hydrologie jako věda a služba pro společnost reagovat na proměňující se společenské potřeby.

Místo konání: online

Info: www.hydrologickedny.cz


22.─24. 9. 2021

14. bienální konfernce CzWA VODA 2021

Tematicky bude program konference opět vycházet z jednání IDEOCONU, v rámci něhož se projednávají aktuální problematika několika témat. Příspěvky v jednotlivých tématech se mohou zabývat legislativou, výzkumem a inovacemi, technologiemi, praxí a provozem, pilotními studiemi, plánováním či specifiky malých obcí.

Místo konání: Litomyšl, Zámecký pivovar v areálu Zámek Litomyšl (příp. online)

Info: www.czwa.cz/14-bienalni-konference-czwa-voda-2021


4.-5.10. 2021

Pozvánka na konferenci ENVIRO 2021

Hlavním cílem konference je výměna praktických i legislativních zkušeností obou zemí na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu, problematiky EIA a integrované prevence nebo BREF/BAT technologií.

Na konferenci opět vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických podniků.

Místo konání: Horský hotel Sepetná, 739 14 Ostravice

Info: www.envirokonference.cz


7.─8. 10. 2021

Magdeburský seminář o ochraně vod 2020 – změna termínu

Magdeburský seminář o ochraně vod 2020 se uskuteční pod názvem „Revitalizace vod a vodní režim v povodí Labe“.

Místo konání: Dessau

Info: www.mgs2020.de


9. 11. 2021

Nové trendy v čistírenství 2021

XXIV. ročník konference, organizátorem akce je ENVI-PUR, s. r. o.

Místo konání: Soběslav

Info: www.sovak.cz/cs/seminare/nove-trendy-v-cistirenstvi


1. čtvrtletí 2022

9. konference „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod“

Konference byla přesunuta z roku 2021 z důvodu nejistých pandemických opatření na 1. čtvrtletí 2022. Konference se bude konat tradičně v hotelu Panorama v Blansku.

Místo konání: Hotel Panorama v Blansku

Info: www.czwa.cz/9-konference-reseni-extremnich-pozadavku-na-cisteni-odpadnich-vod


30.5-3.6. 2022

IFAT – změna termínu

Přední Světový veletrh  zabývající se nakládáním s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami

Místo konání: Messe München

Info: www.ifat.de/en/


19.-22.6. 2022

IWA Water Loss Conference

CzWA bude od 19. do 22. června 2022 hostit bienální konferenci IWA Water Loss. Jedná se o prestižní akci, na které se očekává účast více jak 300 účastníků z celého světa.

Předběžně má konference navrženy tyto tematické okruhy:
•    Řešení ztrát vody ve spojení s chytrými městy a Smart meteringem
•    Pokročilé techniky snižování ztrát
•    Klimatická změna a udržitelné vodárenství
•    Rekonstrukce sítí – technické a finanční souvislosti
•    Strategie snižování ztrát vody
•    Měřící úseky a optimalizace tlaku
•    Ekonomické aspekty ztrát vody
•    Sociální dopady a veřejné mínění

Místo konání: Praha

Info: www.czwa.cz/iwa-water-loss-conference