Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.

Podbabská 2582/30
Praha 6
160 00

IČ: 00020711
DIČ: CZ00020711
Id. datové schránky: tqepb8z

 

Kontakt redakce časopisu

Ing. Josef Nistler – šéfredaktor
+420 602 496 929
josef.nistler@vuv.cz

Mgr. Zuzana Řehořová – odborná redaktorka
+420 220 197 373
zuzana.rehorova@vuv.cz

Mgr. Hana Beránková – el. verze VTEI a web
+420 220 197 325
hana.berankova@vuv.cz