pollution sources

Atmospheric deposition as a possible source of surface water pollution (Results of the project, part 2. – polycyclic aromatic hydrocarbons)

From October 2020 to September 2021, in two forest micro-catchments in the Czech Republic, the quality of wet atmospheric deposition (bulk and throughfall) was monitored simultaneously with the surface water quality in the local watercourse, humus, and the moss species Pleurozium schreberi. An evaluation is presented of the 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) burden of the above-mentioned matrices. The first site was chosen in the Beskid Mountains in the Moravian-Silesian region, in the cadastre of the village of Bystřice in the upper basin of the Suchý stream (altitude 590 to 835 m a.s.l.). This area is affected by industrial activities. The second reference site was chosen in the Bohemian-Moravian Highlands near Košetice observatory (altitude 520 m a.s.l.).

Atmospheric deposition as a possible source of surface water pollution (Preliminary results of the project, part 1 – heavy metals)

Na pilotních lokalitách v Jizerských horách, Moravskoslezských Beskydech a na Českomoravské vrchovině byly v průběhu jednoho roku sledovány koncentrace vybraných těžkých kovů v atmosférické depozici a povrchové vodě s cílem určit významnost vlivu srážek na kvalitu povrchových vod v antropogenně málo ovlivněném prostředí. Dosažené výsledky ukazují, že u vybraných kovů může atmosférická depozice v některých případech představovat významný vnos do povrchových vod. Na výslednou bilanci látkového odnosu má zásadní vliv charakter prostředí a jeho zatížení v minulosti.