waste management

Ash management in the circular economy of municipalities

Ash from small heat sources is produced by burning solid fuels such as wood and coal. Based on a survey conducted by the article authors, ash from small heat sources can be considered the most significant waste stream in smaller municipalities in the Czech Republic. This material has considerable potential for reducing waste production, landfilling and consumption of primary raw materials.

Littering

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Úvod Při nakládání s odpady a údržbě veřejných ploch zainteresované strany čelí problému výskytu litteringu. Littering je popisován jako ekologický, sociální a estetický problém, ale málokdy je zmiňován i jeho ekonomický dopad. Uvědomění si rozsahu jeho vlivu je prvním důležitým… Read more »