List of articles from – 2/2021

Sensitivity analysis of selected input parameters of the numerical model HEC-RAS in and floodplain flow calculations

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn Hydraulické výpočty proudění vody v korytech vodních toků a záplavových územích se v současné inženýrské praxi provádějí primárně s použitím 1D, 2D a spřažených 1D/2D numerických modelů. Matematický model je v případě zmiňované 2D schematizace… Read more »

Prediction model of water quality around Prague

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn V poslední době se velmi diskutuje – a to nejen mezi odbornou veřejností – o dopadech změny klimatu na vodní režim v přírodní krajině. Řešení OP Praha – pól růstu se zaměřilo i na krajinu… Read more »

Adaptation of towns and municipalities to floods and drought

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn Realizace komplexních adaptačních opatření je v posledních letech významným trendem ve všech velkých městech a obcích Evropy. Potřeba přizpůsobení se změně klimatu, vyznačující se střídáním krátkých a intenzivních povodňových epizod [1] a dlouhých období sucha,… Read more »

History and future development of rainfall-runoff characteristics on the outskirts of Prague

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn Tento příspěvek prezentuje studii vývoje srážkoodtokových charakteristik v šesti povodích na okraji Prahy od roku 1920 s výhledem do roku 2050. Kvůli neexistujícímu dlouhodobému monitoringu bylo hodnocení provedeno prostřednictvím srážkoodtokového modelování v prostředí HEC-HMS. Klíčovým… Read more »

Groundwater formation in urban areas regarding peripheral parts of Prague

Groundwater is an integral part of the hydrosphere and hydrological cycle in a healthy landscape, which is better able to withstand hydrological extremes such as floods or prolonged drought. The main source of groundwater is precipitation. There are a number of barriers for infiltration in urban areas – urban and industrial buildings, as well as increasing areas with impermeable surfaces. The aim of the paper is to draw attention to the importance of groundwater in the urban landscape and to possible measures to support the infiltration of precipitation.
The research took place in the territory of outer Prague, where there is an intensive expansion of the built-up area, which is accompanied by a lower infiltration of precipitation, compared to the open landscape. Based on the evaluation of pedological, geological and hydrogeological conditions of the area, a methodology for evaluating the suitability of the area for infiltration was developed. Based on it, two types of maps were created: an infiltration potential map evaluating primarily the permeability of the soil and rock environment, and an infiltration capacity map, in addition emphasizing the size of the free storage volume for infiltrated water. Maps are available for viewing in the map application on the project website heis.vuv.cz/projekty/praha-adaptacniopatreni.