Články autora

Prediction model of water quality around Prague

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn V poslední době se velmi diskutuje – a to nejen mezi odbornou veřejností – o dopadech změny klimatu na vodní režim v přírodní krajině. Řešení OP Praha – pól růstu se zaměřilo i na krajinu… Read more »

Adaptation of towns and municipalities to floods and drought

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.   Souhrn Realizace komplexních adaptačních opatření je v posledních letech významným trendem ve všech velkých městech a obcích Evropy. Potřeba přizpůsobení se změně klimatu, vyznačující se střídáním krátkých a intenzivních povodňových epizod [1] a dlouhých období sucha,… Read more »

Vranov dam: research of bottom outlets and crown spillway

Waterwork Vranov was completed in 1934, where at that time innovative technology of Johnson-type and cylinder regulating valves was used. During their operation, they did not require major repairs, only routine maintenance and minor repairs was made.

Measurement of low flow rates using measuring weir

The paper deals with the results of measurements of the weirs suitable for measuring small or minimal discharge. The research is focus on determination of the discharge coefficients for low weir heads. The results of measurements for triangular, rectangular and circular weir are present.

Hydrotechnical research of a sector gate

The article deals with the hydraulic and structural assessment of a sector gate in Děčín and Český Krumlov based on the evaluation of experimental measurements performed on a physical hydraulic model In the Water Management Laboratory of the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague.