This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author.

 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., se u příležitosti oslav své 100leté existence ujal organizace 46. ročníku Vodohospodářské padesátky. Kromě klasického výběru mezi kolem a pohorkami se letos mohli účastníci vůbec poprvé svézt i na koloběžce.

První ročník „Vodohospodářské padesátky“ byl uspořádán podnikem Povodí Odry již v roce 1973 a velmi brzy se mezi vodohospodáři stal tradiční a velmi oblíbenou akcí. V průběhu 45 let účastníci na pěších a cyklistických trasách poznali mnoho krásných míst České republiky. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., (VÚV TGM) pořádal „padesátku“ společně s VRV Brno v roce 1982 na Českomoravské vrchovině. Jelikož v roce 2019 slaví VÚV TGM 100. výročí založení, chopili jsme se trojzubce a zavázali jsme se, že v roce 2019 budeme „padesátku“ po 37 letech znovu pořádat. Termín byl vyhlášen na 13.–15. září 2019 se startem ve VÚV TGM v Praze-Podbabě. Přípravy a organizace akce začaly už na podzim 2018 a s velkým úsilím hlavních šesti organizátorů (Hana Mlejnková, Marcela Makovcová, Hana Nováková, Lucie Jašíková, Pavel Richter a Josef Nistler) byla připravena 102 km dlouhá trasa pro cyklisty, 29 km dlouhá trasa pro pěší a jako novinka 31 km dlouhý koloběh s možností zapůjčení koloběžek.

Poměrně nenáročná (proto delší) trasa pro cyklisty byla zacílena na sever od Prahy. Převážně asfaltový povrch trasy byl zpestřen několika náročnějšími terénními úseky. Informace v brožuře upozornily účastníky na mnoho zajímavých vodohospodářských děl (např. zdymadla Troja-Podbaba, Dolany, jezový most a zdymadlo v Miřejovicích, historické zdymadlo v Hoříně) a historických památek (např. zámek a rodný dům A. Dvořáka v Nelahozevsi, zámek Veltrusy, Panenské Břežany), které mohli po trase potkat. Trasa, z velké části lemující Vltavu, nabídla zážitky i milovníkům přírody, např. nejsevernější pražský Přírodní park Drahaň-Troja nebo bizarní útvary zvětralých pískovců na Dvořákově cestě, a dovedla vodohospodáře až k ústí Vltavy do Labe. Oběd byl zajištěn v Zooparku Zelčín ve vyhlášeném Hostinci u Bedřicha.

Turistická trasa s celkovým převýšením 478 m nahoru a 339 m dolů, nejnižším bodem 178 m n. m. a nejvyšším bodem 339 m n. m. začínala na levém břehu Vltavy a zavedla účastníky po proudu řeky do Sedlece, kde se nachází nyní zpustlý klasicistní zámeček z poloviny 19. století. Poté následovalo první stoupání na skály nad řekou s několika vyhlídkami na Vltavu a část Prahy. Dalším zajímavým místem byl zámek Roztoky u Prahy, kde se nachází expozice Středočeského muzea. Trasa pokračovala přes PR Roztocký háj-Tiché údolí proti proudu Únětického potoka se stopami vodohospodářské činnosti (Spálený mlýn, bývalý Tůmův mlýn a Trojanův mlýn) až do Únětic. Tam byl v místním oblíbeném pivovaru s tradicí vaření piva již od roku 1710, připraven oběd. Trasa dále vedla proti proudu Únětického a posléze Kopaninského potoka přes obce Černý Vůl a Statenice. Následovala cesta lesem přes rozcestí Sv. Juliána do Horoměřic (zámeček z 1. poloviny. 18. století, nyní nepřístupný) a pak přes kontrolu na rozcestí K oříškům do PP Šárka-Lysolaje kolem kostela sv. Matěje (původní místo konání Matějské pouti) do Lysolají. Zde lákaly k posezení lavičky u Lysolajské pláže s výhledem na důmyslně řešené vodní prvky. Poté bylo možné odbočit k Zázračné studánce a do PP Housle. Na konci trasy čekal pěšáky závěrečný výšlap do cíle v areálu České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze-Suchdole.

Novinka v podobě koloběžkové trasy vedla na rozjezd po krásné vyhlídkové cyklostezce po pravém břehu Vltavy až k přívozu v Roztokách. Po převozu na levý břeh se u Roztockého zámku napojila na trasu pěší.

V dlouho očekávaný „šťastný“ pátek 13. září odpoledne začaly najíždět autobusy plné natěšených vodohospodářů do areálu kolejí ČZU v Praze-Suchdole, kde probíhala registrace a ubytování účastníků. Ve večerních hodinách proběhla v kinosále VÚV TGM schůzka vedení podniků a vedoucích výprav a bylo potvrzeno, že pro příští rok po nás trojzubec převezme sdružení Severočeská voda, skupina sdružující Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., (SčVK), Severočeskou vodárenskou společnost, a. s., (SVS) a Severočeskou servisní společnost, a. s. (SčS).

Sobota 14. 9. 2019 připravila ideální slunečné a teplé počasí, které podporovalo zdárný start a průběh akce. Na akci se přihlásilo neuvěřitelných 666 účastníků a spolu s organizátory dosáhli krásného počtu rovných 700! Na pěší trasu se vydalo 407 turistů, do sedel nastoupilo 236 cyklistů a novinku chtělo vyzkoušet 23 koloběžkářů. Nejpočetnější z 31 výprav, které se VH50 přihlásily, bylo Povodí Moravy s více než 130 účastníky, následovalo Povodí Labe, Severočeská voda, Povodí Vltavy a Moravská vodárenská.

Na všech kontrolách potkávali organizátoři spokojené a usměvavé účastníky akce. Malý zádrhel nastal v Únětickém pivovaru, kde obsluha s postupem času nezvládla velký nápor pěších a koloběžkářů a vytvořila se dlouhá fronta. Naopak v Zelčíně byli strávníci s rychlostí a kvalitou obsluhy zcela spokojeni. Po poledním odpočinku pokračoval každý podle svých sil různými cestami do cíle a pak už na všechny účastníky a organizátory čekala „jen“ večerní zábava.

Večerní program začal v Kruhové hale v areálu ČZU úvodním slovem ředitele VÚV TGM Tomáše Urbana, který v doprovodu moderátora Tomáše Fojtíka předal štafetu v pořádání dalšího ročníku vedoucí výpravy příštího pořadatele paní Lence Špírkové.

A po předání štafety vypuklo veselí – jídlo, pití, promítání fotek z průběhu akce. K tanci hrála v kruhové hale kapela SO Fine a současně v Klubu C nabízel DJ Mix bujarou diskotéku.

Na většině účastníků nebylo poznat, že mají za sebou 100 km na kole nebo 30 km pěšky či na koloběžce, a veselili se v hojném počtu až do závěru akce ve dvě hodiny ráno. V neděli už zbýval jen úklid po akci a odjezd účastníků do svých domovů. Jak bychom my, jako organizátoři celou akci zhodnotili? Rozhodně to stálo za nemalé úsilí a spoustu práce nad rámec našich běžných pracovních povinností! Když jsme v cíli slyšeli chválu od unavených vodohospodářů, často s dovětkem, že jsme nasadili opravdu vysokou laťku pro příští pořadatele, byla to pro nás ta největší odměna. Nicméně jsme rádi, že další 47. ročník VH50, který nás zavede do Máchova kraje ke Starým Splavům, Doksům, Máchovu jezeru a Bezdězu, si budeme moct užít v roli běžných účastníků.

Děkujeme všem za podporu, spolupráci a často nezištnou pomoc.

Veškeré informace o konání letošní Vodohospodářské padesátky jsou k dispozici na stránkách pochodu na adrese https://heis.vuv.cz/vh50/.