Články autora

Výstražný systém na sucho a místní směrodatné limity

Odborný recenzovaný článek, který vyjde v říjnové čísle VTEI: Vizina_VTEI_5_2023_Z_po_rec_red_def

Návrh obsahu plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody v ČR

Příspěvek představuje návrh obsahu plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody v ČR. Plán je základní dokument ochrany před následky sucha. Slouží ke koordinaci činností v daném území v období sucha a nedostatku vody.

Hydrologická bilance a disponibilní vodní zdroje v České republice v době hydrologického sucha

Článek se zabývá hodnocením hydrologické bilance na celém území České republiky, které bylo rozděleno do 133 mezipovodí za období 1981–2015 v měsíčním časovém kroku.

Návrh obsahu plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody v ČR

Příspěvek představuje přípravnou fázi návrhu obsahu plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody v ČR v procesu připomínkování. Plán je základní dokument ochrany před následky sucha. Slouží ke koordinaci činností v daném území v období sucha a nedostatku vody.

Pozorované změny složek hydrologické bilance z hlediska využitelných vodních zdrojů

Příspěvek se zabývá sledováním změn v časových řadách hydrologických bilančních veličin pomocí detekce trendu.