Články autora

Historické povodně na Rakovnickém potoce

VÚV TGM plánuje v letošním roce vydat publikaci autorů Kašpárka, Elledera, Šírové, Dragouna a Kašpárka ml. věnovanou povodním v povodí Rakovnického potoka. Je zaměřena především na výskyt povodní před začátkem instrumentálního pozorování, tedy před rokem 1898. Jejím smyslem je maximálně rozšířit znalosti o frekvenci, sezonalitě a nejvýznamnějších povodňových případech, jejich příčinách, rozsahu, dopadech a škodách za posledních cca 500 let.

The history of the grey water footprint, or let‘s quote the originator of the idea

The water footprint was introduced in 2002 [1] and quickly became a popular tool for assessing anthropogenic impacts associated with human activities. The basic methodological document that describes the water footprint methodology is the Water Footprint Assessment Manual from 2011 [2]. The water footprint consists of three components, depending on the source and type of water use: 1) the blue water footprint represents water consumption from water sources,… Číst více »

The construction of large hydraulic structures in the context of ideas and ideologies

This paper deals with some aspects of the relationship between man and water demonstrated via the example of large hydraulic structures constructed in the Czech lands. Based on this relationship, principles of the practical functioning of ideas and ideologies, including religion, can be presented. It is not just about “pagan” cults, aiming directly at worshipping water as a living being. Christianity also significantly influenced the framework in which water management operated across the centuries and, at the same time, new ideas associated with the Enlightenment and the Industrial Revolution during the 18th and 19th centuries. A key part of the paper is focused on the topic of the construction of large hydraulic structures in the 20th century, which was particularly intensive in its second half. It also mentions political, ideological, and natural
changes which were, at the beginning of the 21st century, reflected in man’s relationship with water resources and the possibilities of influencing them.

The current version of the BILAN model

BILAN is a comprehensive conceptual model in a daily/monthly structure (the diagram is shown in Fig. 1), simulating the components of the hydrological balance in a basin. Although its development was started at TGM WRI at the beginning of 1990s, it is a model that is still used as a standard in the Czech Republic… Číst více »

Rozhovor s Dr. Yelizavetou Chernysh, novou ukrajinskou vědeckou pracovnicí ve VÚV TGM

  Paní doktorko, víme o vás, že jste působila na Ukrajině jako výzkumník se zaměřením na odpadní vody a odpady jako takové. Můžete nám v krátkosti popsat vaše zkušenosti? Mám desetiletou zkušenost s výzkumem týkajícím se čištění komunálních odpadních vod a kalů a s dlouhodobou spoluprací v této oblasti v ukrajinském regionu Sumy. Dříve jsem… Číst více »

Rozhovor s Ing. Evou Juranovou, vedoucí Odboru analýz a hodnocení složek životního prostředí ve VÚV TGM

Paní inženýrko, ve svém výzkumu se zaměřujete především na problematiku radioaktivity v životním prostředí. Bylo toto téma již od počátku v centru vaší badatelské pozornosti? Ano, dá se to tak říct. Ve VÚV TGM jsem jako čerstvý absolvent začínala v oddělení radioekologie, které vedl pan Eduard Hanslík. Neodmyslitelnou součástí tohoto oddělení tehdy byla – a stále je – laboratoř pro měření… Číst více »

Rozhovor s paní Heide Jekel, prezidentkou Mezinárodní komise pro ochranu Labe

Den, kdy se vám do ruky dostává toto číslo našeho časopisu VTEI, se vzácně kryje s termínem konání Magdeburského semináře o ochraně vod 2021, pořádaného Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (MKOL). Využíváme proto této příležitosti a přinášíme vám krátký rozhovor se současnou prezidentkou této komise paní Heide Jekel. Její medailonek naleznete v rámečku pod rozhovorem.

Vzpomínka na RNDr. Evu Kočkovou

V pátek 13. srpna 2021 nás ve věku nedožitých 92 let opustila naše dlouholetá kolegyně RNDr. Eva KOČKOVÁ.

Rozhovor se zahraničními výzkumníky, kteří se rozhodli budovat svoji kariéru v České republice

Rozhovor s pracovníky VÚV TGM, kteří přijeli ze zahraničí a rozhodli se budovat svoji kariéru v České republice. Rozhovor přináší různé podle na rozdíly mezi studiem a zaměstnáním v zahraničí a v České republice v oblasti vědy a výzkumu v oboru vodního hospodářství.

Rozhovor s RNDr. Hanou Mlejnkovou, Ph.D., na téma SARS-CoV-2 v odpadních vodách

Rozhovor s RNDr. Hanou Mlejnkovou, Ph.D., na téma SARS-CoV-2 v odpadních vodách, jestli je možné se z odpadních vod nakazit a bude monitoring pokračovat?

Rozhovor s JUDr. Vratislavem Jandou, ředitelem pro korporátní záležitosti společnosti Nestlé pro Českou republiku

Rozhovor s JUDr. Vratislavem Jandou, ředitelem pro korporátní záležitosti společnosti Nestlé pro Českou republiku na téma odpadu, spotřeby vody a ekologické udržitelnosti.

Zesnul prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc., dr. h. c.

Dne 23. ledna 2020 zemřel ve věku nedožitých devadesáti let dlouholetý pracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., pan prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc., dr. h. c.

Rozhovor s Ing. Tomášem Urbanem, ředitelem VÚV TGM, v. v. i.

Rozhovor s Ing. Tomášem Urbanem, ředitelem VÚV TGM, v. v. i., o jeho působení na pozici ředitele výzkumného ústavu vodohospodářského, Národní koalici pro boj se suchem a mnoho dalšího.

Jaký je současný stav sucha v České republice a je důvod se obávat?

Na tyto a jiné otázky nám odpověděli odborníci, kteří denně přichází do styku s problematikou sucha a nedostatku vody.

Rozhovor s hydrobioložkou RNDr. Zdeňkou Žákovou, CSc.

Rozhovor s hydrobioložkou RNDr. Zdeňkou Žákovou, CSc., na téma její dlouhodobé praxe, přírodních čistíren a projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

Rozhovor s doc. Ing. Antonínem Bučkem, CSc., českým krajinným ekologem

Rozhovor s doc. Ing. Antonínem Bučkem, CSc., českým krajinným ekologem, na téma projektu a vydané knihy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

Rozhovor s prof. Ing. Zdeňkem Žaludem, Ph.D., profesorem na Mendelově univerzitě v Brně na téma změny klimatu

Sdělovací prostředky reagují především na aktuální situace a vzhledem k vyššímu výskytu extrémních situací, jako jsou epizody sucha, vlny veder, výskyt intenzivních srážek, je jejich komentování přirozeně častějším mediálním tématem. Z pohledu člověka odtrženého od přírody se může množství a frekvence tohoto typu informací zdát skutečně vysoká.

Rozhovor s Ing. Berenikou Peštovou, Ph.D., náměstkyní ministra životního prostředí na téma plánování v oblasti vod

Rozhovor s náměstkyní ministra životního prostředí Ing. Berenikou Peštovou, Ph.D., na téma plánování v oblasti vod a otázky k problematice vodního zákona.

Rozhovor s vedoucím Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství na Fakultě stavební ČVUT doc. Dr. Ing. Tomášem Dostálem

Rozhovor s vedoucím Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství na Fakultě stavební ČVUT doc. Dr. Ing. Tomášem Dostálem na téma vysokých škol a získávání studentů, povodní a sucha.

Rozhovor s radioekologem Ing. Eduardem Hanslíkem, CSc.

Rozhovor s Ing. Eduardem Hanslíkem, CSc., významným odborníkem na radioekologii. Ing. Hanslík, CSc, vede skupinu odborníku, se kterými společně zkoumají nástrahy jaderných elektráren či havárii v Černobylu.