Ohře River

Interview with Ing. Zbyněk Folk, General Manager of The Ohře River Basin, State-Owned Company

This article is available in Czech only. For translation or more information on this topic, please contact author. Generálním ředitelem státního podniku Povodí Ohře jste se stal v květnu 2019. Po vašem nástupu do funkce v něm došlo k řadě změn. Které z nich byste označil za největší a jaké cíle si kladete do dalších let? Státní podnik Povodí Ohře… Read more »