Články autora

Circular sample 2022

Okružní vzorek neboli okružák je vzorek, který umožňuje zejména laboratořím porovnávat své odborné dovednosti mezi sebou. Oficiálně jde o zkoušení způsobilosti laboratoří, jež probíhá pod záštitou Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB), a to v oblasti, na kterou se daná laboratoř zaměřuje (hydrobiologická, mikrobiologická, chemická či radiochemická). Článek informuje o přípravě okružního vzorku, jehož testování bylo součástí Určovacího kurzu klanonožců pořádaném v roce 2022 skupinou zooplanktonářů České limnologické společnosti (Limnospol).

Investigation of hyporheic biofilms of the Vltava river in Šumava national park with regard to juvenile rearl mussels, their feeding requirements and sufficient oxygen saturation of interstitial water

The research on biofilms has been ongoing within the project “Strengthening and protection of the pearl mussel population in Šumava NP” since 2018, when suitable research methods and procedures for studying the development of biofilms on hyporheic sediments (e.g. incubation of glass beads versus incubation of river sediment, granulometric survey of bottom sediments) were sought and tested, and the most suitable locations for the placement of experimental facilities were selected.