Články autora

Zemřel Ing. Pavel Horák, CSc.

Dvacátého čtvrtého listopadu, na sklonku minulého roku, zemřel Ing. Pavel Horák, CSc., který pracoval v našem výzkumném ústavu na brněnské pobočce téměř čtyřicet let.

Rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem

Rozhovor s generálním ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem na téma vodního zákona, dělení kompetencí a OPŽP.

Rozhovor s náměstkem pro hydrologii z ČHMÚ RNDr. Janem Daňhelkou, Ph.D.

Rozhovor na téma klimatických změn a klimatických scénářů s náměstkem pro hydrologii z Českého hydrometeorologického ústavu RNDr. Janem Daňhělkou, Ph.D.

Rozhovor s ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou

Rozhovor s ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou na téma sucho a plánování v oblasti vod.

Neformální setkání vodohospodářů

Dne 26. května se při příležitosti 97. výročí nynějšího Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., uskutečnilo neformální setkání vodohospodářů uspořádané VÚV TGM.

Rozhovor s prezidentem Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje Ing. Petrem J. Kalašem

Rozhovor s bývalým ministrem životního prostředí a prezidentem Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje Ing. Petrem J. Kalašem.

Rozhovor s RNDr. Petrem Kubalou, generálním ředitelem Povodí Vltavy

Rozhovor s generálním ředitel státního podniku Povodí Vltavy RNDr. Petrem Kubalou.

Rozhovor s Ing. Janem Křížem, náměstkem ministra životního prostředí

Rozhovor s Ing. Janem Křížem, náměstkem ministra životního prostředí, na téma Operační program životního prostředí.

Rozhovor s ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem na téma sucho

Sucho bylo a jistě i bude. Rozhovor s ministrem životního prostředí se týká dlouho trvajících veder a sucha.

Informace MŽP o dotační podpoře ministerstva pro adaptační opatření

Náprava nevhodného stavu krajiny je již dlouhodobě podporována prostřednictvím dotačních programů Ministerstva životního prostředí.