Dne 26. května se při příležitosti 97. výročí nynějšího Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., uskutečnilo neformální setkání vodohospodářů uspořádané VÚV TGM, společností HEINEKEN a dalšími významnými obchodními partnery, na které byli pozváni všichni odborníci z oboru. Na setkání se dostavil i bývalý ministr životního prostředí Ing. Petr Kalaš a stávající ministr Ing. Richard Brabec. Tématem byly nejen pracovní záležitosti, ale hlavně přátelské debaty. K dispozici bylo chutné pohoštění. Uprostřed večera se uskutečnila tombola, ve které bylo možné vyhrát několik soudků piva od společnosti HEINEKEN. Pro zájemce byla uskutečněna prohlídka ústavu, kde si návštěvníci mohli prohlédnout laboratoře, kalibrační stanici vodoměrných vrtulí či model vodního díla Hněvkovice.

Setkani-5 Setkani-1 Setkani-4 Setkani-3 Setkani-2